<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=723682778512653&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

L'adéu a l'art. 28 de la Llei Hipotecària: Com afecta a l'habitatge a Barcelona?

Descobreix com ha afectat la derogació de l'article 28 de la Llei Hipotecària als habitatges de Barcelona i com els venedors i els compradors podran beneficiar-se d'aquest nou escenari.

La venda d'un habitatge heretat mai és un procés senzill. Al difícil dol pel qual moltes vegades han de passar els nous propietaris se li uneix un procés burocràtic ple de gestions i paperassa. Un complicat procediment en el que l'article 28 de la Llei Hipotecària no feia altra cosa que dificultar i allargar encara més aquestes transaccions.

Derogació de l'article 28 de la Llei Hipotecària

El passat 3 de setembre, el Govern eliminava l'article 28 de la Llei Hipotecària, una llei que feia ja temps que ocasionava més perjudici que benefici ja que responia a unes circumstàncies històriques ja superades. 

Però, què deia exactament aquesta normativa i per què s'ha procedit a la seva derogació? L'article 28 de la Llei Hipotecària deia literalment el següent:

”Les inscripcions de finques o drets reals adquirits per herència o llegat, no produeixen efectes, pel que fa a tercers, fins transcorreguts dos anys des de la data de la mort del causant. Exceptuant les inscripcions per títol d'herència testada o intestada, millora o llegat a favor d'hereus forçosos”.

És a dir, en cas de no existir testament, els hereus no forçosos (germans, oncles, cosins) havien d'esperar dos anys per poder inscriure una propietat heretada al seu nom al Registre de la Propietat en previsió que durant aquest període de temps poguessin aparèixer nous hereus inesperats.

Origen de l'article

L'article 28 de la Llei Hipotecària, també conegut com a Llei Cuba, tenia el seu origen al segle XIX quan Espanya comptava amb colònies a Cuba i Filipines. En aquesta època, les comunicacions eren molt lentes pel que era habitual que l'hereu d'un immoble aparegués mesos després de produir-se la defunció, reclamant l'habitatge i creant un gran problema sobre aquell a qui li corresponia l'herència.

Conseqüències de la derogació

Les conseqüències de la derogació de l'article 28 són molt evidents tant per als venedors d'habitatges heretats com per als propis compradors:

Vendes més ràpides

Abans de la derogació de l'article 28 de la Llei Hipotecària, els hereus havien d'esperar dos anys fins a poder inscriure l'immoble al Registre de la Propietat. Tot i que aquesta situació no impedia que poguessin procedir amb la venda, les possibilitats de trobar un comprador es reduïen considerablement.

D'una banda, molt pocs compradors s'atrevien a adquirir un habitatge que no estigués inscrit al Registre de la Propietat. Si durant el transcurs d'aquests dos anys apareixia un nou hereu i aquest reclamava la propietat, el comprador podia quedar-se sense el seu immoble.

A més, els bancs rarament concedien crèdits hipotecaris a habitatges que no estiguessin inscrits al Registre de la Propietat...

Preus de venda més alts

El resultat de tot això és que els habitatges heretats afectats per l'article 28 de la Llei Hipotecària acabaven venent-se per un preu inferior al seu preu real de mercat a causa de l'alt risc que assumien els compradors. Després de la derogació de la normativa, aquests habitatges han tornat a recuperar el seu valor real.

Descobreix el preu pel qual s'estan venent els habitatges a l'Eixample, la Zona Franca i Martorell descarregant-te el nostre últim informe immobiliari:

Informe Preu de l'habitatge

La derogació de l'article 28 té efecte retroactiu?

A partir del 3 de setembre de 2021 tots els habitatges heretats poden inscriure's al Registre de la Propietat lliurement sense necessitat d'esperar cap període. De la mateixa manera i, atès que la derogació té caràcter retroactiu, tots els habitatges pendents d'inscripció que portessin esperant els dos anys que marcava la llei, també es beneficiaran d'aquesta mesura, quedant lliures per a la seva inscripció al Registre de la Propietat.

Necessites vendre un habitatge heretat?

Tant si acabes de vendre un habitatge heretat com si portes esperant dos anys per poder-ho fer, a DUX BCN estem aquí per ajudar-te. El nostre equip d'agents immobiliaris, a més d'estar especialitzats en el procés de venda, té una gran experiència en la gestió de la documentació que requereix la comercialització d'aquest tipus d'immobles.

Si tens un immoble que vols vendre, et facilitem 10 claus per vendre el teu habitatge traient-ne el màxim partit de la compravenda immobiliària.

10 claus per a vendre el teu habitatge

Suscribete a DUX

Entrades recents