Aquest és el nou valor de referència del teu habitatge a Barcelona

Publicat el 13 d'abril de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Et mostrem com calcular el nou valor de referència per al teu habitatge a Barcelona i quin procediment has de seguir per reclamar en cas de no estar d’acord amb el valor estipulat per al teu immoble.

El 2022 ens ha portat un regal una mica amarg per a tots els qui tinguin la intenció de comprar habitatge. L’entrada en vigor dels nous valors de referència de mercat ha provocat canvis significatius en la manera de calcular l’impost de transmissions patrimonials, taxa principal que grava la compravenda d’habitatges de segona mà.

Fins ara, la base imposable sobre la qual es calculava aquest impost era el valor de venda escripturat. No obstant, després de l’aprovació de la nova Llei de Frau Fiscal, la base imposable d’aquest impost passarà a ser el valor de referència de mercat, un valor calculat de manera anual per la Direcció General del Cadastre.

Tot i això, l’Impost de Transmissions Patrimonials no serà l’únic afectat per aquesta nova normativa. L’impost de successions i donacions i l’impost sobre el patrimoni també es veuran afectats.

Però quines conseqüències té l’aprovació dels nous valors de referència de mercat per als compradors d’habitatge? Com pot un habitant de Barcelona conèixer el valor de referència del seu immoble sobre el qual Hisenda calcularà l’impost de transmissions patrimonials que ha de pagar?

Com es calcula el valor de referència de mercat a Barcelona

Els valors de referència de mercat dels habitatges són aprovats de manera anual per la Direcció General del Cadastre. Per calcular-los es té en compte la informació subministrada per notaris i registradors en relació amb les compravendes realitzades en una zona determinada.

Sobre aquest valor, Hisenda aplica un coeficient de minoració del 0,9%, fet que a la pràctica suposa una reducció del 10%. L’objectiu d’aquesta rebaixa és que el valor de referència mai no estigui per sota del valor de mercat. No obstant, si s’arriba a donar el cas, l’impost sempre serà calculat pel valor més alt entre el de referència i l’escripturat.

On consultar el valor de referència d’un habitatge a Barcelona

Per consultar el valor de referència de mercat d´un habitatge a Barcelona cal acudir a la Seu Electrònica del Cadastre. Només caldrà un navegador i un sistema d’identificació digital oficial (certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve).

consulta de valor de referencia

 

Per consultar el valor de referència del teu habitatge segueix els passos següents:

  1. Entrem a la secció Valor de Referència dins la Seu Electrònica del Cadastre i cliquem sobre ‘Consulta de valor de referència’.
  2. Ens identifiquem mitjançant el mètode triat: certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.
  3. Seleccionem la finalitat de la nostra consulta, la data sobre la qual volem consultar el valor de referència i introduïm la referència cadastral de la nostra propietat. Aquesta informació la podem trobar al darrer rebut de l’IBI, als punts d’informació cadastral o les gerències del cadastre.
  4. A continuació ens apareixerà a la pantalla el valor de referència de mercat del nostre habitatge a Barcelona, una informació que també podrem descarregar-nos en PDF si necessitem presentar-la amb efectes administratius.

Com reclamar el valor de referència

Per a poder reclamar el valor de referència d‟un habitatge a Barcelona primer cal pagar l’impost que ens demani l’Administració. Un cop abonat podrem demanar una rectificació a l’Agència Tributària demostrant que el valor real del nostre habitatge és menor que el valor de referència i que, per tant, hem pagat més en concepte de Transmissions Patrimonials (o l’impost que haguem abonat ) que el que ens correspondria.

Per a aquesta operació haurem de contractar un advocat i un pèrit que realitzi la taxació, uns costos que sortiran de la nostra butxaca.

Si vols fer-te una idea del valor que el teu habitatge podria assolir al mercat per comprovar si el valor de referència estipulat per Hisenda per al teu habitatge és l’adequat o no, pots fer ús del nostre valorador d’habitatges online.

>> Valora el teu habitatge <<

La possibilitat de recórrer el valor de referència de mercat només està previst per a l’impost de transmissions patrimonials i l’impost de successions i donacions.

D’aquesta manera, l’article 10.3 de la Llei de l’ITP diu el següent:

 “El valor de referència només es podrà impugnar quan es recorri la liquidació que si escau realitzi l’Administració Tributària o amb ocasió de la sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació, conforme als procediments regulats a la Llei 58/2003, del 17 de desembre, General Tributària.”

Quelcom molt similar és el que diu l’article 9.4 de la llei de l’ISiD:

 “El valor de referència només es podrà impugnar quan es recorri la liquidació que si escau realitzi l’Administració Tributària o amb ocasió de la sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació, conforme als procediments regulats a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.”

Atès que no s’especifica res al respecte a la Llei de l’impost sobre el patrimoni, es dóna per fet que el valor de referència de mercat no es pot reclamar en aquesta taxa.

*Si vols comprar un habitatge a Barcelona o Martorell i desitges que et fem un estudi complet de les despeses que hauràs d’assumir per a la teva transacció, pots posar-te en contacte amb la nostra agència immobiliària. També podrem calcular-te les despeses que hauràs d’assumir en cas que acabis d’heretar una propietat i vulguis treure-la a la venda, un cas en què també et veuràs afectat pels nous valors de referència de mercat.