Category Archive

preu de l'habitatge

7 de setembre de 2022

Com ha afectat el Covid-19 al preu de l’habitatge a Martorell?

Com ha evolucionat el preu de l'habitatge a Martorell durant els últims mesos? Quin impacte ha tingut el coronavirus en el mercat immobiliari de la zona? T'expliquem l'evolució dels preus de l'habitatge registrats al municipi de Martorell i et facilitem un informe de preus actualitzat.