actualización renta Barcelona

Com actualitzar la renda de lloguer d’un pis a Barcelona?

Publicat el 12 de gener de 2022

veure article en Español (Espanyol)

L’actualització de la renda del lloguer als arrendaments d’habitatges és la facultat que té l’arrendador de pujar anualment la quantitat que el llogater paga en concepte de lloguer.

Però, com s’actualitza la renda de lloguer d’un pis a Barcelona? L’arrendador pot pujar el preu del lloguer de manera lliure? Hi ha alguna normativa que reguli aquesta mena d’actualitzacions?

Llei d’arrendaments urbans

El primer que has de saber és que l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) és l’encarregat de regular les actualitzacions de la renda. Aquest article diu el següent:

Durant la vigència del contracte, la renda només podrà ser actualitzada per l’arrendador o l’arrendatari a la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte, en els termes pactats per les parts. Si no hi ha pacte exprés, no s’aplicarà actualització de la renda als contractes.

Es tracta d’un article que ha estat actualitzat diverses vegades. Aquesta darrera versió és la que regula els contractes del 9 de març de 2019 en endavant. Tot i així, la normativa no especifica quin índex s’ha d’utilitzar per procedir amb l’actualització. Tot i que el més habitual és recórrer a l’índex de Preus al Consum (IPC), tot seguit veurem els mecanismes més habituals:

Actualització de la renda a Barcelona segons l’IPC

Es tracta de l’índex més habitual i senzill. A més, l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans a l’apartat 1 estableix que l’actualització de la renda, utilitzi la fórmula que utilitzi, sempre tindrà com a límit màxim l’IPC, per la qual cosa l’arrendador no podrà establir pujades superiors a aquest índex .

Com actualitzar la renda d’acord amb l’IPC?

Apliquem a la renda mensual l’IPC interanual publicat a la data d’actualització. Si l’PC és positiu, la renda puja, si l’IPC és negatiu, la renda baixa. L’actualització de la renda cal fer-la el mes anterior a complir l’anualitat i és recomanable comunicar-ho durant la segona quinzena d’aquell mateix mes. D’aquesta manera, només començar la nova anualitat, ja estaríem aplicant el nou preu.

A la pàgina d’Actualització de rendes amb l’IPC general de l’Institut Nacional d’Estadística podeu saber quina variació anual heu d’aplicar als vostres contractes.

Actualització de la renda a Barcelona segons l’Índex de garantia de competitivitat

La principal particularitat de l’actualització de la renda segons l’Índex de Garantia de Competitivitat és que si és negatiu, la renda no varia, però, si és positiu, l’actualització mai no podrà superar el 2%. Això suposa avantatges tant per al propietari, ja que mai no haurà de baixar el lloguer, com per a l’arrendador, ja que mai experimentarà pujades per sobre del 2%.

Podeu consultar la pàgina de l’Índex de Garantia de Competitivitat de l’Institut Nacional d’Estadística per saber quina variació anual heu d’aplicar als vostres contractes.

Actualització de la renda a Barcelona per llibertat de pacte

Propietari i llogater també poden pactar lliurement qualsevol altre tipus de fórmula per actualitzar la renda dels contractes de lloguer de manera anual, per exemple: aplicar el percentatge de variació del Bitcoin, establir un sistema d’actualització propi etc.

En aquest cas, l’única consideració que cal tenir en compte és que, encara que hi hagi llibertat de pacte, l’índex a aplicar mai no pot superar l’IPC.

*Si estàs buscant un habitatge de lloguer a Barcelona, potser a DUX BCN trobis el que estàs buscant.

>> Veure habitatges de LLOGUER a Barcelona <<

A la nostra immobiliària ens encarreguem de gestionar els contractes de lloguer de tots els nostres clients conforme a la normativa vigent per a què ells no s’hagin de preocupar-se de res. Si vols llogar un habitatge a Barcelona, posa’t en contacte amb nosaltres.