como calcular nuda propiedad

Com calcular la nua propietat d’un habitatge a Barcelona

Publicat el 12 de maig de 2021

veure article en Español (Espanyol)

Aprèn a calcular la nua propietat d’un habitatge a Barcelona pas a pas i descarrega’t la nostra Plantilla d’Excel per poder fer el càlcul de manera automàtica.

La nua propietat d’un habitatge és el dret que té una persona (el nu propietari) a ser propietari d’un bé determinat però sense gaudir del seu ús fins a la defunció de l’usufructuari.

En els grans nuclis urbans com Barcelona, la venda de la nua propietat és una transacció cada vegada més habitual entre la població d’avançada edat. El motiu és molt senzill, venent la nua propietat de l’habitatge poden seguir vivint-hi fins a la fi dels seus dies al mateix temps que reben (normalment de manera mensual) una quantitat econòmica que els permet fer front a les seves despeses de manera més còmoda .

A continuació us explicarem com calcular la nua propietat d’un habitatge a Barcelona, tot i així, podeu descarregar-vos la nostra Plantilla d’Excel per realitzar aquest càlcul de manera automàtica.

Calcular Nua Propietat

Plantilla d'Excel per calcular la Nua Propietat i l'Usdefruit Vitalici del teu habitatge de manera automàtica.

Descarregar l'Excel


Exemple de venda de nua propietat a Barcelona:

La Carmen és una senyora de 75 anys que acaba de quedar-se vídua. Té un habitatge en ple domini però la pensió que li ha quedat després de la mort del seu marit no li permet cobrir de manera còmoda les seves necessitats bàsiques de llum, aigua, comunitat de veïns, aliments…

La Carmen va aanar a una agència immobiliària per vendre la nua propietat del seu habitatge. D’aquesta manera, es va convertir en usufructuària, és a dir, pot residir al pis sense preocupacions mentre rep del nu propietari una quantitat de diners de manera mensual. Després de la defunció de la Carmen, el nu propietari es convertirà en propietari de ple domini de l’habitatge, és a dir, podrà gaudir-ne al seu gust.

fórmula cálculo nuda propiedad

 

Calcular la nua propietat d’un habitatge a Barcelona, pas a pas

Aquest tipus de transaccions aporten grans avantatges tant a l’usufructuari, que pot seguir vivint a l’habitatge mentre rep uns diners mensuals, com al nu propietari, que finalment aconsegueix comprar-se l’habitatge a un preu molt més baix.

Però, com saber el valor de la nua propietat d’un habitatge? Com es calcula aquest import?

1er Calcular el factor de multiplicació

Per calcular el valor de la nua propietat d’un habitatge a Barcelona, primer haurem de calcular el factor de multiplicació que utilitzarem a la nostra fórmula. Per a fer-ho, restarem a 89 l’edat de l’usufructuari en el moment de la transacció. El resultat que ens doni es representarà en percentatge.

Seguint amb el nostre exemple, el càlcul a realitzar seria el següent:

89-75 anys = 14% (factor de multiplicació).

2on Calcular l’usdefruit

Ara que ja tenim el factor de multiplicació, el següent pas serà multiplicar el valor de taxació de l’immoble pel factor de multiplicació obtingut per obtenir l’usdefruit vitalici. Imaginem que l’immoble de la Carmen ha estat taxat en 170.000 euros. L’operació a realitzar per calcular l’usdefruit vitalici del seu habitatge seria la següent:

170.000 euros x 14% = 23.800 euros (valor de l’usdefruit vitalici).

No podem oblidar que, el valor mínim de l’usdefruit vitalici és del 10% i el màxim del 70%, de manera que el percentatge a aplicar, mai no podrà quedar fora d’aquestes xifres.

3er Calcular la nua propietat

Ara que ja tenim el valor de l’usdefruit de l’habitatge, l’últim pas per calcular la nua propietat serà restar al valor de taxació el de l’usdefruit vitalici de la següent manera:

170.000 euros (valor de taxació) – 23.8000 euros (valor de l’usdefruit) = 146.200 euros (valor de la nua propietat).

Conclusió:

La Carmen rebria per la nua propietat del seu habitatge una quantitat de 146.200 euros que cobrarà còmodament de manera mensual o en els terminis acordats.

* Com hauràs pogut comprovar, calcular la nua propietat d’un bé determinat no és complicat sabent el valor de taxació del mateix. Per contra, trobar un comprador disposat a adquirir únicament la nua propietat d’un immoble si que pot ser una tasca complicada. Aquest tipus de compradors, en comptes d’acudir a portals immobiliaris convencionals, prefereixen anar a una agència immobiliària que controli tot el procés.

A DUX tenim experiència en la venda de la nua propietat d’habitatges a Barcelona i Martorell. Si estàs pensant en vendre la nua propietat del teu pis pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Et recordem que també pots descarregar-te la nostra Plantilla d’Excel de Nua Propietat per a calcular quant rebràs per la venda de la nua propietat del teu immoble a l’instant.

>> Calcular Nua Propietat [Plantilla d’Excel] <<