calcular plusvalía municipal Martorell

Com calcular la plusvàlua municipal a Martorell

Publicat el 26 de novembre de 2020

veure article en Español (Espanyol)

En vendre un habitatge, una de les coses de les que no podrem lliurar-nos serà de la liquidació d’impostos. Entre ells, la plusvàlua municipal sol ser una de les taxes que més part s’emporta del nostre pressupost.

En aquest article, ens centrarem en la venda d’habitatges a Martorell per explicar-te pas a pas com calcular la plusvàlua municipal en aquest municipi. A més, també t’oferim una plantilla d’Excel amb la qual podràs calcular la plusvàlua municipal a Martorell de manera automàtica de qualsevol tipus d’habitatge.

>> Calcular Plusvàlua Municipal  [Plantilla d’Excel] <<

Calcular la Plusvàlua Municipal a Martorell, pas a pas

Encara que sempre pots descarregar-te la nostra plantilla d’Excel per realitzar el càlcul de manera automàtica, a continuació t’expliquem en detall tot allò relatiu a la plusvàlua municipal a Martorell després del Decret llei 26/2021, del 8 de novembre publicat al BOE perquè també puguis dur a terme aquest procés de manera manual.

1. Calcular la Plusvàlua a Martorell: Mètode Objectiu

Una de les alternatives que permet escollir la nova doctrina per al càlcul de la Plusvàlua Municipal a Martorell és el Mètode Objectiu. Per fer-ho, haurem d’aplicar al valor cadastral del sòl de l’habitatge el coeficient de multiplicació que correspongui segons els anys que hagin passat entre la data d’adquisició i la data de transmissió de l’habitatge.

Els coeficients màxims a aplicar no podran superar els valors següents:

coeficientes Plusvalía Marotrell

 

1.1 Exemple de càlcul de la Plusvàlua a Martorell mitjançant el Mètode Objectiu

Imaginarem que vam comprar un habitatge a Martorell fa 10 anys el valor cadastral del sòl del qual actualment està estimat en 200.000 euros. Seguim i busquem entre els coeficients, el coeficient multiplicador a aplicar per a aquest període de temps és del 0,08%, per tant partiríem d’una base imposable de 16.000 euros.

D’aquesta manera, ja només ens quedarà multiplicar els 16.000 euros (base imponible) x un 30% (tipus impositiu fix a Martorell), per obtenir la quota tributària final que haurem de pagar per a la Plusvàlua Municipal del nostre habitatge, és a dir, 4.800 euros.

2. Calcular la Plusvàlua Municipal a Martorell: Plusvàlua Real

La Plusvàlua Real és un altre dels mètodes permesos pel Decret llei per al càlcul de l’impost. Per usar-lo, calcularem el guany patrimonial obtingut per la venda i el multiplicarem pel percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total de l’habitatge. Així obtindrem la base imposable sobre la qual aplicar el tipus impositiu que correspongui, a Martorell, del 30%.

2.1 Exemple de càlcul de la Plusvàlua a Martorell mitjançant la Plusvàlua Real

Seguint amb la compravenda de l’exemple anterior, imaginem que aquest habitatge al seu dia el vam comprar per 230.000 euros i ara el vendrem per 250.000 euros. En aquest cas, els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió serien 20.000 euros. Si tenim en compte que el percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total de l’habitatge és del 60%, obtindrem una base imposable de 12.000 euros.

Per acabar, ja només ens quedarà aplicar a aquesta xifra el tipus impositiu establert per a Martorell, és a dir, el 30%, i obtindrem una quota tributària final de 3.600 euros.

Quin mètode resulta més avantatjós per al càlcul de la Plusvàlua?

A l’exemple vist en aquest article, el mètode més avantatjós per al càlcul de la Plusvàlua és la Plusvàlua Real ja que dóna com a resultat 3.600 euros respecte als 4.800 euros que hauríem de pagar si optéssim pel Mètode Objectiu. No obstant, tot dependrà del guany patrimonial real obtingut i dels anys transcorreguts entre la compra de l’immoble i la seva transmissió.

Algunes consideracions sobre la nova normativa de la Plusvàlua

  • No estaran subjectes a aquest impost les transmissions d’habitatges que no obtinguin un guany patrimonial real, és a dir, el preu de transmissió del qual sigui inferior al preu d’adquisició.
  • Des de l’entrada en vigor del Decret llei, els ajuntaments tenen un termini de 6 mesos per adaptar la nova normativa a les seves ordenances municipals.
  • Mentre els ajuntaments adapten la normativa, la doctrina vigent serà l’estatal amb els coeficients màxims marcats a la regulació.
  • Els ajuntaments podran aplicar coeficients inferiors als marcats per la normativa, però mai no superiors. També podran corregir fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl dels immobles.

* Et recordem que ja hem actualitzat la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal a Martorell per a què puguis calcular de manera automàtica quant hauràs de pagar per aquesta taxa a l’hora de vendre, heretar o donar el teu habitatge.

Calcular la Plusvàlua a Martorell

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel