gastos vender piso Marotrell

Com calcular les despeses de vendre un pis a Martorell

Publicat el 22 de desembre de 2020

veure article en Español (Espanyol)

Quant costa vendre un pis a Martorell? Despeses associades a la venda que tindrem abans, durant i després de la transacció.

Vendre un habitatge pot ser una gran oportunitat per guanyar diners. En moments de crisi econòmica és habitual que un bon nombre de propietaris decideixin posar a la venda la seva propietat, alguns amb la idea d’adquirir un nou immoble motivats pels atractius preus del mercat i d’altres per la necessitat d’obtenir liquiditat a curt termini.

Sigui com sigui, un aspecte que no hem de perdre mai de vista són les despeses que generen aquest tipus de transaccions, unes despeses que tindran incidència directa sobre la rendibilitat que n’obtindrem de la nostra transacció immobiliària.

En aquest article volem explicar-te com calcular les despeses de vendre un pis a Martorell, una operació en la qual entren en joc certs impostos municipals que poden fer augmentar o disminuir la quantia final a pagar en funció del municipi en el que et trobis.

Despeses de la venda d’un pis a Martorell

Podem classificar els costos en funció del moment de la transacció en què haguem d’abonar-los:

Despeses abans de vendre

Per despeses abans de vendre entenem tota aquella documentació que hem de recopilar sobre el nostre pis abans de posar-lo a la venda:

  • Nota simple: es tracta d’un document informatiu que serveix per saber si l’habitatge està lliure de càrregues i que certifica qui té la titularitat de l’immoble. Per obtenir-la, el més habitual és acudir al web del Col·legi de Registradors. El Preu de la nota simple per a una finca segons el Col·legi de Registradors és de 9,02 euros.
  • Certificat Energètic: acredita el nivell d’eficiència energètica de la casa. Per sol·licitar-lo, necessitarem la inspecció d’un tècnic de qualificat i el seu preu ronda els 100 euros més IVA.
  • Cèdula d’habitabilitat: document que acredita que l’habitatge compleix amb els requisits mínims per entrar-hi a viure. Per obtenir-la, necessitarem contractar un tècnic que realitzi una inspecció al nostre immoble. El seu preu aproximat sol estar entre els 80 i els 150 euros.
  • Despeses de cancel.lar la Hipoteca: si el pis que vendrem té una hipoteca, haurem de cancel·lar-la i pagar la inscripció de la cancel·lació al Registre, una acció que gestionada pel banc pot rondar els 1.100 euros.

Despeses durant la venda

Ens referim a les despeses que hem d’assumir com a venedors un cop que hem trobat a un comprador per donar per tancada la transacció. Parlaríem de:

  • Contracte d’arres: document que recull totes les condicions pactades amb el comprador durant la compravenda com per exemple: el preu de venda, la quantitat lliurada com a paga i senyal o la data límit per tancar la compravenda. Si hem decidit vendre el nostre habitatge amb una agència immobiliària a Martorell, les despeses per la redacció del contracte d’arres s’inclouen dins dels seus honoraris. Si acudim a un advocat, aquest document pot costar uns 100 euros.
  • Despeses de notaria: encara que en la pràctica aquestes despeses sol assumir-les íntegrament el comprador, el Codi Civil estableix que el venedor s’ha de fer càrrec dels costos de l’escriptura pública de compravenda i el comprador ha d’assumir els de la primera còpia i aquelles successives. Encara que el seu preu variarà en funció del preu de l’habitatge, podríem estar parlant d’entre 250 i 600 euros.
  • Honoraris de la Immobiliària: si la venda es realitza a través d’una agència immobiliària, cal sumar-hi entre un 3% i un 7% del valor de l’immoble, una despesa que normalment es veu recompensada de lluny a causa dels majors preus de venda que s’arriben a pactar per als immobles gestionats per professionals immobiliaris i a la seguretat que aporta comptar amb experts en la matèria.

Despeses després de la venda

Una cop tancada la transacció, també haurem d’assumir una sèrie de despeses per la venda del nostre pis a Martorell. Ens estem referint al / la:

  • IRPF: si venem el nostre habitatge per un preu superior al què vam comprar-lo en el seu dia, haurem de tributar pel guany patrimonial generat per la compravenda, un import que segons Hisenda oscil·la entre el 19% i el 23% del guany obtingut.
  • Plusvàlua Municipal a Martorell: impost que grava l’augment de valor del sòl en què s’ubica el nostre immoble, una taxa depenent, en aquest cas, de l’ajuntament de Martorell. Per poder calcular de manera instantània el que hauràs de pagar per la Plusvàlua Municipal del teu habitatge en aquesta municipi pots descarregar-te la nostra plantilla d’Excel sobre la Plusvàlua Municipal a Martorell.

Calcular la Plusvàlua a Martorell

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel

* Les despeses de venda són molt importants a l’hora de calcular la rendibilitat a què optem amb la nostra transacció immobiliària. Per poder tenir una venda ràpida i rendible, contacta sempre amb professionals en la matèria.