calcular irpf venta vivienda Barcelona

Com calcular l’IRPF de la venda d’un habitatge a Barcelona

Publicat el 7 de juny de 2022

veure article en Español (Espanyol)

T’ensenyem a calcular l’IRPF de la venda d’un habitatge a Barcelona i et mostrem les deduccions fiscals a què podran accedir els venedors en aquesta comunitat.

La venda d’un habitatge és una operació que sol generar cert benefici econòmic, un guany pel que es tributa a la declaració de la renda. Però, com saber quant ens tocarà pagar per l’IRPF de la venda d’un habitatge a Barcelona?

A continuació, t’expliquem pas a pas com calcular l’IRPF de la venda d’un habitatge a Barcelona i les deduccions fiscals existents a la comunitat catalana.

Calcular l’IRPF de la venda d’un habitatge a Barcelona

Per a calcular l’IRPF, també conegut com a plusvàlua fiscal o plusvàlua en la renda, haurem de centrar-nos en aquests tres valors:

Valor de transmissió

El valor de transmissió fa referència al valor pel qual estem venent el nostre habitatge. Per a calcular-lo, al valor escripturat hem de restar-li les despeses i tributs associats a l’operació. Com més disminuim el valor de transmissió, menor guany patrimonial podrem justificar i, com a conseqüència, menys ens tocarà pagar en concepte d’IRPF per la venda del nostre habitatge.

  • Valor de venda escripturat: fa referència al valor que figura a les nostres escriptures de venda. Si volem calcular l’IRPF d’un pis donat o heretat a Barcelona haurem d’acudir al valor a l’efecte de l’Impost de Successions i Donacions.
  • Impostos i altres despeses: al valor escripturat de venda se li podran restar tots els impostos i altres despeses que els venedors hagin hagut d’afrontar amb la transacció. Ens referim, per exemple, a la cancel·lació hipotecària, al pagament de la plusvàlua municipal de Barcelona o als honoraris cobrats per l’agència immobiliària.

Valor d’adquisició

El valor d’adquisició a l’hora de calcular l’IRPF per la venda d’un pis a Barcelona fa referència al valor pel qual vam adquirir el nostre habitatge en el seu moment. A aquest valor, podrem sumar-li els diners invertits en reformes i millores que hagin fet augmentar el valor del nostre habitatge i els impostos i altres despeses a què vam haver de fer front amb la compra.

  • Valor de compra escripturat: fa referència al valor que figura a les nostres escriptures de compra. Si volem calcular el que haurem de pagar per l’IRPF d’un pis a Barcelona heretat o donat, serà la comunitat de Catalunya qui estableixi un valor administratiu en funció de les seves característiques.
  • Inversions i millores: al valor de compra escripturat podem sumar-li totes les reformes i millores que augmentin la vida útil del nostre immoble i, en conseqüència, augmentin el seu valor de mercat. Ens estem referint, per exemple, a la instal·lació d’un ascensor, a millores en l’eficiència energètica, a la construcció d’una piscina etc.
  • Despeses i tributs: totes les despeses i tributs als que hàgim hagut de fer front amb la nostra compra podran restar-se al valor de compra escripturat: IVA o impost de transmissions patrimonials, gestoria, notaria i honoraris per la gestió immobiliària entre d’altres.
  • Amortitzacions: si hem tingut el nostre habitatge a Barcelona llogat, haurem de restar a l’operació totes les amortitzacions fiscalment deduïbles que corresponguin al període d’arrendament.

Tipus impositiu a aplicar

Un cop obtinguts els dos valors, haurem de restar al valor de transmissió resultant el valor d’adquisició obtingut. Al resultat d’aquesta operació haurem d’aplicar-li un tipus impositiu que variarà en funció del tram en què es trobi el guany patrimonial obtingut:

Amb l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat del 2021, s’inclou un nou tram d’IRPF a aplicar a les rendes més altes. D’aquesta manera, cada tram de benefici obtingut tributaria atenent als tipus impositius següents:

  • De 0 a 6.000 euros de guany patrimonial: tributarà a la renda un 19%.
  • De 6.000 a 50.000 euros de guany patrimonial: tributarà a la renda un 21%.
  • De 50.000 euros a 200.000 euros de guany patrimonial: tributarà a la renda un 23%.
  • Els guanys patrimonials superiors a 200.000 euros tributaran un 26%.

Deduccions a l’IRPF en vendre un habitatge a Barcelona

Hi ha una sèrie de grups de població que poden accedir a una rebaixa i fins i tot pot ser que siguin exclosos del pagament de l’IRPF per la venda d’un habitatge a Barcelona. Ens estem referint, per exemple, als majors de 65 anys o a les persones que venguin un habitatge habitual per comprar-ne un altre.

Si vols vendre un habitatge a Barcelona i vols saber a quines deduccions podràs accedir en el teu cas, descàrrega’t la Guia ‘Beneficis fiscals del venedor’. Podràs trobar-hi tots els beneficis existents per als venedors d’habitatges a la comunitat catalana.

Exempcions fiscals del venedor

Guia pràctica amb els beneficis fiscals existents a l'hora de vendre habitatge.

Descarregar la Guia