cómo hacer un contrato de arras

Com fer un contracte d’arres a Barcelona

Publicat el 30 de juliol de 2021

veure article en Español (Espanyol)

Quan la part venedora i la compradora es posen d’acord en la compravenda d’un habitatge, l’acord es formalitza mitjançant un contracte privat, o contracte d’arres.

Expliquem com fer un contracte d’arres a Barcelona, segons la regulació pròpia de Catalunya, com és la de la compravenda immobiliària des de 2018.

El contracte privat previ a la compravenda estableix que la part compradora es compromet a pagar un preu, que és part del preu final, com a reserva del dret de compra.

D’altra banda, la part venedora es compromet al lliurament de la propietat pactada.

En tractar-se d’un pas previ a les Escriptures públiques de compravenda, en el contracte d’arres es deixen establertes les condicions de la compravenda i les repercussions en el cas que no s’executi.

A la legislació catalana, la transmissió de la titularitat no es limita al propi bé (dret de propietat), sinó també als drets patrimonials.

El termini màxim per a què les parts lliurin les arres davant notari és de 6 mesos, i així es pot escripturar.

Si vols veure com es documenta un contracte d’arres, t’oferim aquest model:

Model Contracte d'Arres

Contracte d'Arres per a compravenda immobiliària adaptat a la legislació catalana.

Descarregar el Model


Tipus d’Arres

Les arres confirmatòries

Per defecte, són les que es formalitzen si no s’estableix un altre tipus.

Les arres són una paga i senyal a compte del preu final de compravenda i no permeten el desistiment del contracte.

Les arres penitencials

És el tipus més habitual, malgrat que la Llei Catalana indiqui que per defecte s’estableixin les confirmatòries.

Aquestes arres permeten desistir unilateralment del contracte, perdent el que es va pagar o tornant els diners per duplicat.

Arres penals

Són les menys habituals; en cas d’incompliment, la quantitat lliurada a compte es perd o es lliura el doble de la suma rebuda.

Com preparar un contracte d’arres?

En primer lloc, cal donar-li la suficient importància a aquest contracte, perquè és el que definirà el contracte de compravenda immobiliària.

El que s’ha de fer és recopilar la informació bàsica que s’ha d’incorporar al contracte:

  • Dades personals del propietari (qui ven) i de qui compra.
  • Identificació de la propietat immobiliària.
  • Preu pactat per a la compravenda i forma de pagament.
  • Import de la paga i senyal o preu anticipat, que és part del preu final.
  • Termini màxim per a la formalització del contracte de compravenda.
  • Compromís mutu per a la signatura del contracte de compravenda davant notari.
  • Repartiment de les despeses de la compravenda.
  • Signatura de totes dues parts.

Preguntes que un assessor immobiliari sabrà respondre’t

Si tens dubtes sobre com formalitzar el contracte, els drets i obligacions de les parts, la documentació necessària, etc., consulta amb el teu assessor immobiliari de confiança a Barcelona.

Aquestes són les preguntes més habituals quan es prepara un contracte d’arres:

– Qui signa en un règim de separació de béns?

– Davant falta de finançament de la part compradora, com es resolen les arres?

– Què passa en cas de desistiment d’una de les parts?

Per si vols veure un exemple, t’oferim aquest Model de Contracte d’Arres per a la compravenda d’un habitatge a Barcelona.

>> Model d’arres [Plantilla de Word] <<