Com reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona

Publicat el 7 de setembre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Passos necessaris per reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona en cas d’haver patit pèrdues en la venda, herència o donació del teu habitatge.

“Les úniques coses segures a la vida són la mort i els impostos”.

Una frase de Benjamin Franklin que podria aplicar-se perfectament a l’actualitat. No obstant, les últimes sentències del Tribunal Suprem en relació a la Plusvàlua Municipal semblen aportar una mica d’esperança per als contribuents.

Si bé fins fa ben poc el pagament de la Plusvàlua Municipal era un tribut obligatori per a tot aquell qui vengui, hereti o rebi una habitatge donat, després de la sentència del Suprem el pagament de la Plusvàlua Municipal queda limitat a aquelles transaccions en què s’experimenti un guany econòmic real.

D’aquesta manera, sempre que puguem demostrar que hem patit una pèrdua patrimonial amb la nostra transacció, podrem lliurar-nos del pagament d’aquest impost.

Calcular la Plusvàlua a Barcelona

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel

 

Reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona, pas a pas

Però, què passa si el nostre ajuntament ja ha emès un rebut amb la liquidació del que ens tocaria pagar? I si ja hem pagat l’impost i volem reclamar? A continuació explicarem els passos que has de fer per tal de reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona, un procediment que podeu generalitzar a qualsevol ajuntament del nostre país.

1. Comprovar els requisits per reclamar

Abans d’iniciar qualsevol tipus de tràmit, és important que comprovis si veritablement tens possibilitats reals de reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona. Per a què la teva reclamació prosperi, has de trobar-te en una d’aquestes 4 situacions:

  • No haver obtingut cap tipus de guany amb la venda de la teva propietat.
  • No haver obtingut cap tipus de guany amb l’herència, donació o dació en pagament de la teva propietat.
  • Que no hagi transcorregut més d’un mes des que es va fer la liquidació de l’impost.
  • Si l’impost ja es va abonar, que no hagin transcorregut més de quatre anys.

2. Reunir la documentació necessària

El següent pas per reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona serà reunir els documents necessaris per poder demostrar que veritablement no hem obtingut guany amb la nostra transacció. Per a fer-ho, hem de reunir la següent documentació:

  • Escriptura de compra de l’habitatge, en la qual aparegui el preu pel qual en el seu dia vam adquirir l’habitatge a transmetre.
  • Escriptura de venda de l’habitatge, en la qual aparegui el preu pel qual transmetrem l’habitatge.
  • Justificant d’ingrés de l’impost, si és que ja l’hem pagat o rebut amb la liquidació en cas que ho tinguem pendent.
  • Informe tècnic d’un professional de taxacions en el qual es demostri que l’immoble ha patit una pèrdua de valor real. Aquest document no és obligatori, però de vegades sí que pot ser recomanable.

3. Petició de devolució a l’ajuntament

Un cop reunida tota la documentació, el següent pas serà presentar un escrit a l’ajuntament de Barcelona sol·licitant una rectificació i devolució de la Plusvàlua. A l’escrit ha de quedar reflectida la quantitat indegudament cobrada o sol·licitada en relació a l’impost.

4. Recurs de reposició

Si l’ajuntament de Barcelona accepta la devolució de l’impost, el teu procés de reclamació de la Plusvàlua Municipal a Barcelona ja està complet. Si el rebutja, hauràs de presentar un recurs de reposició, cosa per la que tindràs un termini d’un mes des de la notificació de l’ajuntament. Tingues en compte que no podràs promoure la reclamació econòmica-administrativa fins que aquest recurs hagi estat resolt.

5. Reclamació judicial

Si el teu recurs de reposició també és desestimat, ja hauràs esgotat la via administrativa per reclamar l’impost, de manera que només et quedarà presentar un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos. Per a aquest últim pas et caldrà un advocat i un procurador.

Reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona amb DUX BCN

Les reclamacions de cobraments i impostos mai són una tasca senzilla. A més de la quantitat de gestions i documentació a presentar, solen ser processos que lamentablement es prolonguen massa en el temps.

A DUX BCN comptem amb un departament jurídic des del qual oferim assessorament integral en material de compravenda i lloguer d’immobles. D’aquesta manera, proporcionem solucions a qualsevol tipus de tràmit relacionat amb la presentació o reclamació d’impostos a tots els nostres clients.

Si vols vendre un habitatge a Barcelona i vols que t’acompanyem durant tot el procés, contacta amb nosaltres.

Recorda que a DUX també posem a la teva disposició una calculadora de la Plusvàlua Municipal a Barcelona per a què calculis de manera automàtica quant et tocarà pagar per aquest impost en el cas que no tinguis opció a una reclamació del seu import.

>> Calcular Plusvàlua Municipal [Plantilla d’Excel] <<