reclamar plusvalía Martorell

Com reclamar la Plusvàlua Municipal a Martorell

Publicat el 10 de maig de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Passos per reclamar la Plusvàlua municipal a l’ajuntament de Martorell i una Plantilla d’Excel per calcular l’impost en cas que hagis d’abonar-lo.

Quan venem un habitatge, una de les despeses a què haurem de fer front és la Plusvàlua Municipal, un impost municipal que grava l’augment de valor que experimenten els terrenys amb el pas el temps.

Fins fa ben poc, la Plusvàlua Municipal era un tribut que sempre s’havia de pagar independentment de si havíem experimentat o no un guany econòmic real amb la venda del nostre habitatge, una filosofia una mica allunyada de la realitat pel fet que molts propietaris s’estaven veient obligats a pagar per un augment de valor que en realitat no s’estava produint.

Les últimes sentències de Tribunal Suprem suposen un xic d’esperança ja que determinen nul·la la liquidació de l’impost en els casos en què la venda de la propietat hagi generat pèrdues demostrables al contribuent o la quota de l’impost a pagar superi o iguali el guany real obtingut.

Per ajudar en el procés de venda a tots els propietaris de Martorell, una de les nostres zones d’influència, a DUX hem preparat una Plantilla d’Excel per a calcular la Plusvàlua Municipal a Martorell de manera automàtica.

Calcular la Plusvàlua a Martorell

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel

Reclamar la Plusvàlua Municipal a Martorell, pas a pas

Però, i si tot i haver experimentat pèrdues el nostre ajuntament ha emès un rebut amb la liquidació? I si ja hem fet el pagament de la taxa però volem reclamar-la? Si fa poc t’explicàvem com reclamar la Plusvàlua a l’ajuntament de Barcelona, en aquest article detallarem els passos que has de seguir per reclamar la Plusvàlua Municipal a Martorell.

1. Comprovar els requisits per reclamar

Abans d’iniciar el procés de reclamació, hauràs assegurar-te que veritablement tens possibilitats reals de poder fer-ho, és a dir, hauràs de comprovar si segons la normativa vigent et trobes en situació de poder reclamar la Plusvàlua Municipal a Martorell. Per a fer-ho, hauràs de complir al menys un dels següents requisits:

  • No haver obtingut guany econòmic per la venda del teu habitatge.
  • No haver obtingut guany en l’herència, donació, o dació en pagament del teu habitatge.
  • Que hagi transcorregut menys d’un mes des que es fes la liquidació de l’impost.
  • En el cas que l’impost ja s’hagi abonat, que hagin transcorregut menys de quatre anys des del seu abonament.

2. Reunir la documentació necessària

Un cop hagis comprovat que tens possibilitats reals de poder reclamar la Plusvàlua Municipal, el següent pas serà reunir la documentació necessària per demostrar aquesta pèrdua econòmica. Per això, hauràs de reunir la següent documentació:

  • Escriptures de compra: on aparegui el valor pel qual en el seu dia vas comprar l’habitatge.
  • Escriptures de venda: on aparegui el valor pel qual estem venent l’habitatge.
  • Justificant d’ingrés de l’impost si ja ho hem pagat o el rebut amb la liquidació reclamada per part de l’ajuntament en cas que encara no l’haguem abonat.
  • Informe tècnic d’un professional de taxacions: on ha de quedar reflectit que veritablement l’immoble ha sofert una pèrdua de valor amb el pas el temps. Aquest informe no sempre és necessari, però sol ser molt recomanable.

3. Petició de devolució a l’ajuntament

Un cop tinguem tota la documentació, el següent pas per continuar amb la reclamació de la Plusvàlua a Martorell consisteix a presentar un escrit a l’ajuntament de Barcelona en què sol·licitem una rectificació i devolució de la Plusvàlua. En aquest escrit ha d’aparèixer la quantitat cobrada per l’ajuntament de Martorell o, si s’escau, la quantitat reclamada.

4. Recurs de reposició

Si després de presentar la petició de devolució l’ajuntament no ens l’accepta, el següent pas serà presentar un recurs de reposició, cosa per a la que tindrem un termini d’un mes després de la resposta de l’ajuntament. Fins que aquest recurs de reposició no hagi estat resolt, no podràs promoure una reclamació economicoadministrativa.

5. Reclamació judicial

Si el teu recurs de reposició també és desestimat, ja només et quedarà acudir a la via contenciosa administrativa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una gestió per a la qual tindràs un termini de dos mesos. Per a aquesta gestió necessitaràs un advocat i un procurador.

* Et recordem que a DUX BCN posem a la teva disposició una Plantilla d’Excel amb la qual calcular quant hauràs de pagar per la Plusvàlua Municipal del teu habitatge a Martorell en cas que hagis de fer-ho.

>> Calcular Plusvàlua Municipal [Plantilla d’Excel] <<

Reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona amb DUX BCN

Planificar les despeses a què hauràs de fer front amb la teva transacció des del primer moment és una de les claus per poder assolir una venda rendible. A DUX BCN comptem amb un departament jurídic des del qual et brindem el millor assessorament per a la compra-venda del teu habitatge.

Per a nosaltres, una bona compravenda és una compravenda segura on es respectin les necessitats del client i s’hagin superat els possibles obstacles que poguessin sorgir pel camí. Per això, des de DUX BCN t’assessorem en la reclamació de la Plusvàlua Municipal del teu habitatge per a què assoleixis sempre el màxim benefici econòmic.