Contracte d’arres a Barcelona i Martorell en temps de Covid

Publicat el 7 de setembre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

T’expliquem els canvis que està originant el Covid-19 en els contractes d’arres signats a Barcelona i Martorell: terminis més amplis, clàusula Covid, signatures online, defuncions i herències.

La pandèmia ha canviat la nostra realitat tant social com econòmica, cosa que, no podia ser d’altra manera, ha tingut el seu impacte en el mercat immobiliari: el tipus d’habitatge més demandat canvia, les mesures de seguretat s’imposen a les visites als immobles i els inversors busquen projectes Buid to Rent com a mitjà d’arribar a rendibilitats més altes.

Un altre element que ha experimentat canvis importants a causa de la pandèmia són els contractes d’arres. Les contínues restriccions en la mobilitat, els confinaments i les defuncions sobtades a causa d’aquesta malaltia estan provocant canvis substancials en les principals clàusules que regeixen els contractes d’arres.

* Per a què et facis una idea de com de complex pot arribar a ser redactar un contracte d’arres i les diferents casuístiques que cal tenir en compte, a continuació et facilitem la descàrrega del model de contracte d’arres amb el que treballem a la nostra immobiliària.

La nostra recomanació és que aquest tipus de contractes siguin revisats sempre per un professional immobiliari expert en la zona per poder-los adaptar i personalitzar a les diferents necessitats de les parts intervinents.

Model Contracte d'Arres

Contracte d'Arres per a compravenda immobiliària adaptat a la legislació catalana.

Descarregar el Model

 

A continuació farem un repàs pels principals canvis que estem notant durant la pandèmia en els contractes d’arres que gestionem a les nostres oficines de Barcelona i Martorell.

Terminis més llargs per tancar l’operació

El canvi més habitual que estem veient en els contractes d’arres a Barcelona i Martorell que s’estan signant a les nostres oficines durant la pandèmia és l’ampliació de la franja de temps que es deixa entre la signatura de les arres i la signatura de les Escriptures .

Abans del Covid, l’habitual era oferir un termini d’entre 20 i 40 dies entre les arres i les escriptures, termini que s’ha vist substancialment ampliat fins a arribar als 90 dies en molts dels casos. La raó és molt senzilla: les restriccions de moviment i els retards en la gestió de la documentació per part de les diferents administracions que intervenen en una compravenda, fan que tant comprador com venedor prefereixin atorgar més temps de maniobra al procés de compravenda.

Ampliant el termini de temps acordat entre les arres i el dia de la signatura ens assegurem de poder comptar amb tota la documentació en regla per quan formalitzem la transacció. A més, dotarem a la compravenda d’un termini prou ampli com per no haver d’acabar ajornant la data de les Escriptures per un possible confinament que impedeixi a una de les parts desplaçar-se fins al lloc de la cita.

ejemplo de contrato de arras en Barcelona

Exemple de contracte d’arres a Barcelona.

Clàusula Covid en contractes d’arres

Una pràctica cada vegada més habitual en relació al temps que atorguem entre les arres i les escriptures, és la inclusió de l’anomenada clàusula Covid. Aquesta clàusula permet al futur comprador ampliar el termini per a formalitzar la transacció després de la data establerta sense càrrec addicional en el cas que es donin supòsits que impedeixin fer-la efectiva.

Firmes online de contractes d’arres

Les firmes online d’aquest tipus de contractes estan cada vegada més esteses. Gràcies a la signatura electrònica, les parts implicades en la compravenda podran formalitzar el seu desig de tancar la transacció sense necessitat de realitzar cap tipus de desplaçament.

D’aquesta manera, no només evitem l’haver de desplaçar-nos fins a l’agència immobiliària i reunir-nos en espais tancats amb diferents persones per procedir a la signatura física, sinó que a més ens assegurem el poder formalitzar les nostres arres fins i tot si les restriccions de moviment ens ho impedeixen.

Les signatures online dels contractes d’arres permeten signar aquest tipus de documents des de la comoditat i seguretat de la nostra pròpia casa.

Defunció d’una de les parts

Lamentablement, també es pot donar el cas que una de les parts implicades en la compravenda mori durant el termini establert entre les arres i la signatura a notaria. Per a la nostra desgràcia, el Covid-19 ha provocat que aquesta circumstància es doni més vegades de les que ens agradaria.

En aquests casos, el Codi Civil exclou de les penalitzacions pactades en el contracte d’arres aquestes situacions per considerar la mort una força més gran que impossibilita la signatura del contracte.

Contracte d’arres en herències

Un altre dels fruits que ens està deixant la pandèmia és un augment significatiu dels habitatges que es venen com a conseqüència d’una herència. En articles anteriors del nostre blog vèiem el que cal fer per vendre un pis heretat i els costos que genera l’herència d’un habitatge.

En aquest article volem centrar-nos en els contractes d’arres en cas d’herència per explicar-vos que quan l’habitatge objecte de transacció ha estat transmès a diversos hereus, es fa imprescindible que el contracte d’arres sigui signat per tots i cadascun dels nous propietaris. Al sol·licitar una nota simple al Registre de la Propietat podrem comprovar qui són els propietaris i quin percentatge té cada un d’ells.

 

* Un contracte d’arres és un document completament vinculant que deixa constància de la intenció real de les diferents parts per acabar tancant la transacció immobiliària a la Notaria. A DUX treballem sota un model de plantilla complet que permet tant al comprador com al venedor dur a terme les seves transaccions immobiliàries sense ensurts imprevistos.

Model Contracte d'Arres

Contracte d'Arres per a compravenda immobiliària adaptat a la legislació catalana.

Descarregar el Model

 

La nostra recomanació sempre és que aquest tipus de documents siguin redactats i revisats per un professional immobiliari. D’aquesta manera, ens assegurarem d’adequar el contracte d’arres a la realitat de cadascuna de les parts intervinents i als possibles imprevistos que puguin sorgir a causa de la pandèmia.