deducciones renta 21 Cataluña

Deduccions per habitatge habitual: Renda 2021 a Catalunya

Publicat el 6 d'abril de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Quines despeses en habitatge podràs deduir-te a la teva propera Declaració de la Renda a Catalunya? Descobreix les deduccions estatals i autonòmiques existents a la teva comunitat.

La Declaració de la Renda ja és aquí i, amb ella, molts dels nostres clients es pregunten quines despeses en habitatge es podran deduir. Per a ells i, per a tots aquells que durant el 2021 hagin comprat, venut o llogat un habitatge a Catalunya, hem volgut preparar aquesta informació.

Quines deduccions en habitatge habitual hi ha a Catalunya per a l’exercici de la Renda 2021?

Deduccions autonòmiques a Catalunya

D’una banda, tenim deduccions autonòmiques, rebaixes a l’IRPF dependents de cada comunitat. Aquestes són potser les més interessants des del punt de vista del seu abast ja que bona part de les deduccions estatals fa anys que no estan vigents. Centrant-nos en habitatge, a la comunitat catalana tindríem les següents:

  • Deducció per lloguer d’habitatge habitual
  • Deducció per rehabilitació d’habitatge habitual

Descobriu en què consisteix cadascuna d’aquestes deduccions descarregant-vos el Manual Pràctic 2021 de l’Agència Tributària. Des de DUX hem seleccionat només les deduccions de Catalunya per a què et sigui més fàcil localitzar la informació.

>> Descarregar Manual Renda 21′ <<

Deduccions estatals

A més de les deduccions per habitatge habitual pròpies de Catalunya, els catalans també podran accedir a una sèrie de deduccions estatals.

Inversió en habitatge habitual

Només podran optar a la deducció estatal per habitatge habitual els que van realitzar la seva adquisició abans del 1 de gener de 2013 i ja van aplicar aquesta rebaixa a l’exercici 2012 i anys anteriors.

Quant podré deduir-me?

  • Per inversió en adquisició, rehabilitació, construcció o ampliació de l’habitatge habitual, fins a 9.040 euros anuals.
  • Per quantitats destinades a la realització d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual del contribuent per raó de discapacitat fins a 12.080 euros.

És important saber també que els venedors també hauran de tributar pel possible guany patrimonial obtingut amb la seva transacció, una tributació que oscil·larà entre el 19% i el 26% en funció del guany obtingut.

Deduccions per lloguer d’habitatge habitual

En aquest cas, hauríem de parlar, per una banda, de les deduccions disponibles per als arrendadors i, per l’altra, de les deduccions disponibles per als arrendataris.

Deduccions a l’IRPF per a arrendadors

Els arrendadors que tinguin llogat un habitatge hauran d’incloure els rendiments obtinguts a la seva Declaració de la Renda com a rendiments del capital immobiliari. En cas que la propietat llogada es correspongui amb un habitatge habitual, podran obtenir una deducció del 60% sobre els rendiments obtinguts amb un límit de 300.000 euros anuals.

Deduccions a l’IRPF per a arrendataris

Els arrendataris que visquin en un habitatge habitual el contracte de lloguer del qual sigui anterior al 1 de gener de 2015 també podran accedir a una deducció a la seva Declaració de la Renda sempre que n’hagin gaudit en anys anteriors.

Consistiria en una deducció del 10,05% sobre les quantitats satisfetes durant el període impositiu sempre que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals. Aquesta deducció es pot gaudir de manera conjunta a la deducció autonòmica per lloguer d’habitatge habitual.

*Recorda que per conèixer les deduccions autonòmiques a Catalunya pots descarregar-te el Manual de la Renda 2021 de l’Agència Tributara, un document on trobaràs totes les despeses que podràs deduir-te de manera autonòmica a la teva propera Declaració.

>> Descarregar Manual Renda 21′<<

De la mateixa manera, t’informem que a DUX estem encantats de poder ajudar amb la Declaració de la Renda a tots els nostres clients. A la nostra agència considerem que una operació immobiliària no acaba el dia de la signatura del contracte, sinó que va molt més enllà. Per això, si després de comprar, vendre o llogar amb nosaltres necessites ajuda per incloure la teva nova situació patrimonial a la teva Declaració, no dubtis a contactar amb nosaltres.