dar de alta luz en Barcelona

Documentació necessària per donar d’alta la llum a Barcelona

Publicat el 21 d'abril de 2021

veure article en Español (Espanyol)

Una de les primeres gestions que has de fer al mudar-te a la teva nova llar a Barcelona és donar d’alta la llum, gestió per a la qual necessites reunir tota la documentació necessària. Independentment de la comercialitzadora que escullis per dur a terme aquest tràmit, el procés és sempre el mateix.

Quina documentació és necessària per donar d’alta la llum a Barcelona?

Com ja a hem dit, els requisits per donar d’alta la llum a Endesa són els mateixos que els d’Iberdrola o els de la resta de comercialitzadores. D’aquesta manera, la documentació necessària per donar d’alta la llum a Barcelona és la següent:

  • Nom i cognoms del titular.
  • Direcció de l’habitatge i el nombre CUPS.
  • DNI, correu electrònic i telèfon del titular.
  • Número de compte en format IBAN.
  • Tarifa elèctrica triada.
  • Documentació que acrediti l’usdefruit de l’habitatge: contracte de lloguer, escriptures de l’habitatge, certificat de divorci, de defunció, etc.
  • Potencia eléctrica que vas a contratar (recuerda que de esto dependerá la cantidad de energía que puedes consumir al mismo tiempo; por tanto, ten en cuenta tus hábitos a la hora de escogerla).
  • Potència elèctrica que vols contractar (recorda que d’això dependrà la quantitat d’energia que pots consumir al mateix temps, per tant, tingues en compte els teus hàbits a l’hora de triar).

Com cal donar d’alta la llum a Barcelona?

El procés per activar el consum elèctric és responsabilitat de la distribuïdora energètica de la zona; en el cas de Barcelona, la principal és e-distribució. No obstant això, per poder realitzar l’activació dels subministraments el client ha de posar-se en contacte amb una comercialitzadora elèctrica a través dels seus canals d’atenció al client (oficines, telèfon o la seva pàgina web). Ells seran els encarregats de posar-lo en contacte amb la distribuïdora per a realitzar l’activació.

A l’actualitat, els barcelonins poden escollir entre les comercialitzadores de mercat lliure o les comercialitzadores de mercat regulat. Aquestes últimes, només tenen com a tarifa el PVPC, a més de ser les úniques amb les que es pot sol·licitar el bo social.

Quant costa donar d’alta la llum a Barcelona?

Per poder donar d’alta la llum a Barcelona el client ha d’abonar a la seva primera tarifa una sèrie de drets corresponents a la gestió de l’escomesa. Aquests drets estan completament regulats i són els mateixos a tot l’Estat, amb la diferència de que en ocasions valen més com més gran sigui la potència elèctrica contractada.

Si vols saber quant et costarà donar d’alta la llum a Barcelona et recomanem llegir aquest article en el qual s’explica tant el preu com els requisits necessaris per donar d’alta la llum.

Quant es triga a donar d’alta la llum a Barcelona?

Et recomanem que procedeixis a donar d’alta la llum amb antelació ja que no és un tràmit que es realitzi de forma immediata. Normalment, es requereix una mica més d’una setmana. En primer lloc, cal demanar a la comercialitzadora que porti a un professional a realitzar la connexió i, un cop que s’hagi gestionat, cal esperar entre cinc i set dies hàbils pera què finalment arribi l’electricitat al pis.