Documents que necessites per vendre un pis a la Zona Franca

Publicat el 7 de setembre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

5  documents imprescindibles que els propietaris han de demanar sobre la seva propietat per vendre amb èxit un pis a la Zona Franca de Barcelona.

Quantes operacions immobiliàries s’hauran cancel·lat a l’últim moment per una mala gestió de la documentació: falta d’un certificat d’eficiència energètica en vigor, pagaments pendents amb la comunitat de veïns, informació contradictòria en el registre de la propietat…

Per evitar ensurts d’última hora que facin que perdem la transacció és imprescindible demanar tota la documentació necessària per a la venda des del primer moment. Així, quan el comprador adequat apareixi, ho tindrem tot a punt per procedir de forma ràpida i segura amb la signatura a la notaria.

En cas contrari, tota la feina duta a terme fins al moment i el temps invertit: estudi de mercat, reportatge fotogràfic, realitat virtual, difusió, cartells … podria desaprofitar-se.

* Descobreix totes les accions que necessites posar en pràctica per vendre el teu pis descarregant el nostre ‘Pla de Màrqueting per un immoble‘.

Pla de màrqueting per a un habitatge

Descobreix les accions de màrqueting més eficaces per aconseguir vendre el teu immoble.

Més informació

 

Per evitar caure en una mala gestió de la documentació, a continuació et mencionem els 5 documents imprescindibles que hauràs de demanar sobre el teu pis a la Zona Franca abans fins i tot de començar amb la comercialització:

1. Certificat d’eficiència energètica

Es tracta d’un document que ens informa sobre el consum energètic d’un immoble i les seves emissions de CO2 a l’atmosfera. El certificat d’eficiència energètica és obligatori per vendre o llogar des de juny de 2013.

certificado-energetico-zona-franca

En el cas de la compravenda, el notari ens sol·licitarà aquesta documentació el dia de la signatura de les Escriptures, però cal tramitar-la abans fins i tot de començar amb la comercialització de l’immoble.

Si no tenim un certificat energètic vigent (caduca als 10 anys), haurem de contactar amb un tècnic perquè realitzi una visita al nostre immoble i reculli les dades necessàries. El tècnic triat elaborarà l’informe i el trametrà a l’administració, la qual trigarà uns 15 dies aproximadament en enviar-nos l’etiqueta energètica corresponent.

I ara, una de les preguntes del milió, quant costa el certificat d’eficiència energètica? Depenent de la superfície de l’habitatge i de les tarifes del tècnic, aquest certificat pot costar entre 80 i 150 euros.

En el següent vídeo la nostra companya Isabel Rius, consultora immobiliària i arquitecta a Dux, ens explica una miqueta més sobre aquest document.

 

2. Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un altre dels documents imprescindibles a l’hora de vendre un pis a la Zona Franca de Barcelona. La seva obtenció certifica que l’habitatge en qüestió compleix amb les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent relatives a temes d’accessibilitat, superfície mínima exigible o estalvi energètic.

La cèdula d’habitabilitat a la Zona Franca acredita que l’habitatge que vendrem o lloguem pot considerar-se apta per a la residència de persones. A més, aquest document es converteix en requisit indispensable per donar d’alta certs subministraments com ara l’aigua, el gas o l’electricitat.

Normalment, els tècnics ofereixen packs reduïts de preu quan es sol·licita de manera conjunta el certificat d’eficiència energètica i la cèdula d’habitabilitat.

3. Nota Simple

La nota simple permet comprovar la titularitat de l’habitatge i l’existència de possibles càrregues com ara hipoteques o embargaments. A més, aquest document ofereix dades d’interès per al possible comprador com la superfície real de l’habitatge i si hi ha o no limitacions sobre la propietat (habitatges de protecció oficial, habitatges de protecció pública…).

Per sol·licitar la nota simple d’un pis a la Zona Franca de Barcelona haurem d’anar de manera presencial a l’oficina del registre de la propietat corresponent o fer-ho online a través de la pàgina del registre de la propietat.

registro-propiedad-zona-franca

4. Últim pagament de l’IBI

Si vols vendre un pis a la Zona Franca hauràs de certificar que la propietat en qüestió està al corrent de pagaments, com per exemple de l’IBI. Per això, un altre dels documents que hauràs de lliurar a la Notaria el dia de la signatura de les escriptures és l’últim rebut de l’Impost de Béns Immobles.

Fins fa relativament poc (2016), l’encarregat de pagar l’IBI en una transacció immobiliària era el propietari de l’habitatge a dia 1 de gener. Atès que això podia semblar una mica injust, sobretot per a les transaccions immobiliàries realitzades a primers d’any, el Tribunal Suprem va sentenciar que el venedor podria repercutir al comprador la part proporcional de l’IBI de l’any en curs.

Atès que es tracta d’un impost municipal, podràs trobar totes les actualitzacions sobre el preu de l’IBI a Barcelona a la web de l’ajuntament.

5. Estatuts de la Comunitat

Si la comunitat de veïns compta amb ells, el propietari de l’habitatge objecte de la transacció ha de lliurar una còpia al nou comprador. També és convenient que es faci entrega d’un document que certifiqui que el propietari no té cap deute pendent amb la comunitat de veïns.

Aquest document haurà d’anar signant pel president de la comunitat de veïns i validat pel secretari.

Altres documents recomanables

A més dels documents que acabem d’esmentar, també és recomanable fer entrega de les últimes factures dels subministraments: llum, aigua, gas… Així, el nostre comprador podrà estar tranquil sabent que no hi ha cap pagament pendent.

Un altre aspecte que has de tenir molt present com a venedor és que per poder donar per finalitzada la transacció hauràs de liquidar l’impost de la plusvàlua municipal, una taxa que a la Zona Franca depèn de l’ajuntament de Barcelona.

A més, si el pis que vols vendre és un habitatge heretat també hauràs de fer front al pagament de l’Impost de Successions corresponent.

 

* Recorda que per aconseguir vendre la teva propietat de manera eficaç et caldrà posar en marxa un pla de màrqueting adequat per al teu immoble. Descarrega les accions de venda més efectives a través del següent enllaç:

>> Pla de màrqueting per un immoble <<