Vender casa heredada Cataluña

Es pot vendre un pis a Barcelona sense acceptar-ne l’herència?

Publicat el 4 de maig de 2022

veure article en Español (Espanyol)

És possible procedir amb la venda d’un habitatge a Barcelona mentre n’estem tramitant l’herència?

L’habitatge és un dels elements més comuns que formen part de les herències familiars. La pandèmia va disparar el nombre d’habitatges heretats a causa de l’alta mortalitat per Covid-19.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, durant el 2021 es van enregistrar al nostre país gairebé 199.000 transmissions, una dada que podria estar inflada a causa del retard que van patir les herències iniciades l’any anterior per raó de les restriccions del Covid, però que sens dubte, posa de manifest el gran augment d’aquest tipus d’operacions.

Quan una persona hereta un habitatge, té quatre opcions:

  • Quedar-se’l i mantenir-lo buit.
  • Mudar-s’hi.
  • Llogar-lo.
  • Vendre’l.

Segons un estudi de Fotocasa Research anomenat ‘Les herències d’habitatges durant la pandèmia‘, durant el 2021 el 23% dels habitatges en venda oferts provenien d’herències. Amb un percentatge de venedors hereus de tal magnitut i amb els problemes de liquiditat derivats de la pandèmia, no és d’estranyar que molts d’aquests nous propietaris es preguntin si és possible vendre un pis mentre se’n tramita l’herència.

Vendre un pis sense acceptar l’herència

Així, és possible vendre un pis a Barcelona sense acceptar-ne l’herència? L’article 440 del Codi Civil ens dóna una resposta clara respecte a aquest assumpte:

La possessió dels béns hereditaris s’entén transmesa a l’hereu sense interrupció i des del moment de la mort del causant, en cas que s’adhereixi l’herència. Qui vàlidament repudia una herència s’entén que no l’ha posseïda en cap moment.

És a dir, no és possible vendre un habitatge a Barcelona sense acceptar l’herència ja que una persona no pot vendre una propietat a nom d’una altra persona i, fins que no es procedeixi amb l’acceptació de l’herència, l’habitatge heretat seguirà a nom del difunt.

Aleshores, quins tràmits caldrà fer per aconseguir la titularitat de l’habitatge i poder vendre’l? Els tràmits dependran del grau de parentiu entre el mort i l’hereu així com de l’existència o no de testament, uns tràmits per als quals moltes vegades es fa necessària la contractació d’un advocat a causa de la complexitat dels mateixos i el desconeixement dels ciutadans sobre el procés.

Si necessiteu vendre un pis heretat a Barcelona i voleu estalviar-vos entre 500 i 700 euros en la contractació d’un advocat, a DUX BCN podem tramitar l’herència del vostre pis per treure’l a la venda de manera gratuïta.

Tramitem la teva herència

Estalvia't entre 500 i 700 euros en advocats en heretar el teu immoble si decideixes vendre'l amb DUX BCN.

Més informació

Acceptar l’herència si hi ha testament

En cas que el difunt hagi deixat testament, el primer pas serà sol·licitar-ne una còpia a la notaria corresponent i fer l’escriptura de l’herència.

És important que en aquesta escriptura figurin totes les dades del difunt, les dades dels hereus, l’inventari de béns a heretar i el repartiment dels mateixos tal com figura al testament. Acudir a la Notaria només serà necessari si hi ha intenció de vendre l’habitatge heretat ja que per això cal que al Registre de la propietat apareguin els nous hereus com a propietaris de l’habitatge.

Acceptar l’herència si no hi ha testament

En cas que el difunt no hagi deixat testament, caldrà acudir a la Notaria per fer una escriptura de partició i una acta de declaració d’hereus. Aquí, el notari ha de designar els hereus i la proporció en què hereten cadascun d’ells segons el que estableixi la llei.

Si hi ha més d’un hereu, cal demostrar el parentiu corresponent entre els hereus i el difunt a través dels llibres de família o certificats de naixement entre d’altres. El Notari, per la seva banda, haurà de revisar tota aquesta documentació fins a elaborar una acta que doni suport a aquesta relació de consanguinitat. Amb l’acta ja redactada, els hereus hauran d’atorgar estatus públic a l’escriptura de partició.

Un cop realitzat aquest tràmit, els hereus hauran aconseguit obtenir l’escriptura en què se’ls adjudica de manera legal l’habitatge.

Tràmits posteriors a l’acceptació de l’herència

Un cop acceptada l’herència, el pas següent serà abonar els impostos necessaris per a l’herència d’un habitatge a Barcelona. Ens estem referint a:

Un cop abonats, els hereus ja estaran en potestat d’inscriure l’habitatge heretat al Registre de la Propietat, moment en el qual podran iniciar la venda de l’immoble si així ho desitgen.

I si no tinc liquiditat per pagar?

Una cosa és que no es pugui vendre una vivenda a Barcelona sense haver acceptat l’herència i una altra que no es pugui fer sense haver pagat els impostos corresponents.

Cal tenir en compte que tant l’Impost de Successions com la Plusvàlua Municipal poden presentar-se fins a sis mesos després de la mort del causant, podent ampliar el temps un altre període similar en cas de sol·licitar la pròrroga durant els sis primers mesos.

No obstant, si tot i així no tens prou liquiditat per pagar els impostos corresponents per a l’herència del teu habitatge a Barcelona, sempre pots sol·licitar un préstec personal, un pagament a terminis o, en el cas de l’Impost de Successions, una autoliquidació parcial a Hisenda .

En el cas de la Plusvàlua Municipal, cal tenir en compte que l’hauràs d’abonar (sempre que s’hagi produït un augment de valor) dues vegades: una en acceptar l’herència i una altra en procedir amb la venda de la propietat. No obstant, podràs estalviar-te el pagament de la segona Plusvàlua Municipal si vens el teu habitatge durant el mateix any fiscal en què l’has heretat.

*Et recordem que si necessites tramitar l’herència d’un habitatge a Barcelona per treure’l al mercat… a DUX BCN ens encarreguem tant de la gestió de l’herència com de la venda de la propietat! Demana informació sobre els nostres serveis i estalvia en la gestió del teu patrimoni.

<< Tramitem la teva herència GRATIS >>