vender piso heredado l eixample

Impostos a pagar a Hisenda per vendre un pis heretat a l’Eixample

Publicat el 10 de setembre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Quins impostos cal pagar a l’hora de vendre un pis heretat a l’Eixample i a quant puja cada un?

Segons el Consell General del Notariat, en el temps que portem de pandèmia els espanyols han renunciat al 40% de les herències, entre d’altres motius, per deutes acumulats als que haurien de fer front els hereus.

Aquesta situació es complica encara més quan entra en joc la multitud de despeses i impostos que comporta l’acceptació i tramitació d’una herència, unes despeses de les que els relacionats amb l’habitatge solen fer-se càrrec en la major part.

En aquesta ocasió, volem posar l’accent en els impostos que es paguen a Hisenda per la venda d’un pis heretat a l’Eixample.

Tramitem la teva herència

Estalvia't entre 500 i 700 euros en advocats en heretar el teu immoble si decideixes vendre'l amb DUX BCN.

Més informació


Impost de Successions i Donacions

L’Impost de Successions i Donacions és el primer impost que cal pagar per heretar un pis a l’Eixample. Sense el seu abonament no és possible disposar dels béns heretats, de manera que moltes persones es troben en aquest punt amb alguns problemes de liquiditat. Una alternativa molt habitual per a aquests casos és la de demanar un préstec personal per al pagament de l’Impost de Successions.

A quant puja l’impost de successions a Barcelona? L’Impost de Successions és una taxa regulada, en aquest cas, per l’Agència Tributària de Catalunya. Es tracta d’un gravamen personal, pagat de manera independent per cada un dels hereus i subjectiu. Això vol dir que per calcular l’import a pagar s’ha de tenir en compte la situació financera de la persona i el grau de parentiu de l’hereu amb el difunt.

Exemple d’Impost de Successions

Imagina que acabes d’heretar un pis a l’Eixample valorat en 200.000 euros. Com que ets filla de la víctima, pots aplicar-te una sèrie de deduccions i reduccions fins a obtenir una base liquidable de 140.000 euros. A més, el teu patrimoni preexistent és menor a cinc-cents mil euros.

En aquest cas, hauràs de pagar en concepte d’Impost de Successions per l’herència d’un pis a l’Eixample un total de 13.400 euros.

Plusvàlua Municipal

La Plusvàlua Municipal és un altre dels impostos que hauràs de pagar per heretar un pis a l’Eixample. A més, si la teva intenció és la venda, et convé saber que hauràs de pagar aquest impost dues vegades, una vegada a l’heretar l’habitatge i una altra vegada quan aconsegueixis la venda. L’única manera de poder lliurar-te de pagar la Plusvàlua Municipal dues vegades és vendre l’habitatge durant el mateix exercici fiscal en què l’has heretat.

Tingues en compte que la Plusvàlua Municipal grava l’increment de valor de l’habitatge des del moment en què va ser adquirit pel mort fins que és transmès com a herència. Per exemple, si el difunt en el seu dia va adquirir l’habitatge per 70.000 euros i ara és valorat en 100.000 euros, la Plusvàlua Municipal es pagarà per aquest increment de valor de 30.000 euros.

Exemple de Plusvàlua Municipal

Imaginem que has heretat un habitatge a l’Eixample el valor cadastral del qual (pres com a referència en el càlcul de la Plusvàlua) és 150.000 euros. L’habitatge va ser adquirit pel difunt l’any 1.987 i tu l’estàs heretant el 2021. Els anys en què el difunt ha estat en possessió de l’habitatge han estat 34, però a partir dels 20 anys en propietat l’impost ja no augmenta.

En aquest cas (i sense comptar les possibles deduccions a què l’hereu pugui accedir) la Plusvàlua que tocarà pagar ascendiria a 25.200 euros.

Impost sobre la Renda

Per acabar, l’últim impost que caldrà pagar a Hisenda per vendre un pis heretat a l’Eixample és el famós IRPF. En aquest cas, el que es gravarà serà el guany obtingut per la venda, un càlcul per al qual es prendrà com a punt de partida el valor de l’habitatge declarat a l’Impost de Successions.

És a dir, la base imposable serà la diferència entre:

  • El preu pel qual venem l’immoble (menys les despeses i tributs).
  • El preu declarat en l’Impost de Successions (més les inversions realitzades a l’immoble, les despeses derivades de l’herència i menys les amortitzacions si les hagués).

Aquest valor caldrà multiplicar-lo pel percentatge que correspongui segons la següent taula:

 

Com vendre l’habitatge heretat?

Un cop ens haguem fet amb l’habitatge, el millor per a procedir amb la seva venda és contactar amb una agència immobiliària experta en la zona. A DUX BCN comptem amb una oficina immobiliària a l’Eixample especialitzada en la compravenda d’habitatges en aquesta zona de Barcelona.

La nostra experiència en la gestió d’habitatges heretats ens converteix en la millor opció, no només per a tramitar la teva herència amb total seguretat, sinó també per estalviar-te entre 500 i 700 euros en advocats i aconseguir tancar la venda del teu immoble pel major preu admès pel mercat.

Vols que t’assessorem?

>> Tramitem la teva herència GRACIAS <<