cambios fiscales vivienda 2022

Impostos en habitatge a Barcelona que canviaran aquest 2022

Publicat el 10 de setembre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

El 2021 no ha passat desapercebut pel mercat immobiliari. A més del ball de preus ocasionat pel Covid-19, molts han estat els impostos que han canviat al llarg d’aquest darrer any i molts altres els que ho faran segons vagi avançant 2022.

A DUX hem volgut fer un repàs de tots ens canvis per explicar-te quins impostos en habitatge a Barcelona canviaran aquest 2022, a qui afectaran i quines repercussions tindran sobre les butxaques dels barcelonins.

Com que bona part dels nostres clients busquen vendre, amb l’objectiu de facilitar una mica aquesta tasca, ens agradaria obsequiar-te amb la nostra Guia Pràctica ‘Beneficis Fiscals del venedor d’habitatge’, un document on detallem tots els beneficis als quals els venedors poden accedir amb l’objectiu de veure reduïda la seva càrrega fiscal a desemborsar.

Exempcions fiscals del venedor

Guia pràctica amb els beneficis fiscals existents a l'hora de vendre habitatge.

Descarregar la Guia


Canvis fiscals a Barcelona

Durant el 2022 seran 4 els canvis fiscals en habitatge que afectin de manera més directa sobre la població de Barcelona: reducció a l’IRPF per lloguer d’habitatge, nous valors de referència del cadastre, increment de l’IBI per a habitatges buits i la nova Plusvàlua Municipal. Vegem-los tots.

Reducció a l’IRPF

Una de les novetats que introduirà la nova Llei d’Habitatge que entrarà en vigor el 2022 serà una bonificació a l’IRPF de fins al 90% als petits propietaris (aquells amb menys de 10 habitatges en propietat) en funció del tipus de baixada que realitzin en el preu del lloguer, la zona on s’ubiqui l’habitatge i el perfil de l’arrendatari.

D’aquesta manera, s’estableix en els nous contractes d’arrendament un percentatge de reducció del 50% que es podrà incrementar en funció dels criteris següents:

  • 60%: si a l’habitatge s’haguessin dut a terme obres de rehabilitació durant els dos anys anteriors a la signatura del contracte.
  • 70%: per a habitatges acollits a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer o per a habitatges en àrees tensionades llogades per primer cop a joves d’entre 18 i 35 anys.
  •  90%: per a habitatges que signin un nou contracte de lloguer on s’especifiqui una baixada de la renda d’almenys el 5% sobre el contracte anterior.

Per optar a la reducció a l’IRPF per lloguer d’habitatge habitual cal que el propietari inclogui a l’autoliquidació tots els ingressos procedents del lloguer, cosa que abans no calia.

Nou valor de referència del cadastre

A partir del proper 1 de gener de 2022 canviarà la manera de calcular alguns dels impostos que han de pagar els propietaris d’habitatges, concretament, l’impost de successions, l’impost de transmissions patrimonials i l’impost sobre el patrimoni.

A partir del 2022 aquests impostos estaran vinculats al valor de referència del Cadastre en comptes de al seu valor real com es feia fins ara. El valor de referència del Cadastre no és el mateix que el valor Cadastral i és el resultat de l’anàlisi de preus de les compravendes d’immobles que es fan davant de notari.

Els valors de referència del Cadastre s’actualitzaran de manera anual i es publicaran al BOE.

Increment a l’IBI per a habitatges buits

La nova Llei d’Habitatge també comportarà un recàrrec especial sobre els immobles buits que pot arribar fins al 50% en funció del tipus de desocupació. Un immoble buit serà considerat aquell que porti desocupat durant més de dos anys, llevat de causes justificades, amb un mínim de quatre habitatges per propietari.

Per saber a quant puja l’IBI d’un habitatge a la ciutat comtal, pots fer una ullada al nostre article Quan hauré de pagar per l’IBI del meu habitatge a Barcelona?

Nova Plusvàlua Municipal

El Reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres el passat 8 de novembre, ha estat un dels canvis fiscals més grans en habitatge produïts a finals de 2021 i que sens dubte tindrà un gran impacte durant 2022.

El Reial decret clarifica que només les transaccions que experimentin un guany patrimonial real, és a dir, aquelles en què el preu de transmissió sigui superior al preu d’adquisició, seran susceptibles al pagament de la Plusvàlua Municipal.

A més, determina dos sistemes de càlcul diferents entre els quals el contribuent podrà triar, escollint el que li resulti més avantatjós: El Mètode Objectiu o la Plusvàlua Real.

A DUX hem actualitzat la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal a Barcelona per a què puguis calcular de manera automàtica quant et tocarà pagar en concepte de Plusvàlua en vendre, donar o heretar el teu habitatge.

>> Calcular Plusvàlua Municipal [Plantilla d’Excel] <<

* A l’hora de vendre una propietat, a més de les despeses i impostos a què hagis de fer front, el ball de preus del mercat immobiliari també pot provocar que n’acabis obtenint més o menys benefici.

Si voleu maximitzar la rendibilitat de la vostra propietat la nostra recomanació és que us poseu en mans d’experts immobiliaris. A més de guiar-vos amb el procés de venda per dur a terme una compravenda segura, us assessoraran per a què la transacció us permeti obtenir el benefici econòmic més alt permès pel mercat.