impuestos vender vivienda zona franca barcelona

Impostos per vendre un pis a la Zona Franca de Barcelona

Publicat el 4 de novembre de 2020

veure article en Español (Espanyol)

Quins impostos he de pagar per vendre un pis a la Zona Franca de Barcelona? Quant hauré de pagar per la meva transacció? Descobreix els impostos que hauràs d’assumir com a venedor a l’hora de vendre un pis a la Zona Franca de Barcelona.

La venda d’un habitatge a la Zona Franca de Barcelona és un festí en què totes les administracions tributàries volen participar:

Tot un banquet immobiliari del que cada administració pública no està disposada a cedir-ne la seva part.

Sense entrar a valorar els impostos que ha d’assumir el comprador en una compravenda immobiliària (perquè això ens portaria a la publicació sencera d’un altre article), en aquesta ocasió entrarem de ple en els impostos que hem de pagar per vendre un habitatge a la Zona Franca de Barcelona.

Pren nota!

IRPF (si hi ha guany patrimonial)

En tota transmissió d’un bé immoble, el guany o pèrdua patrimonial experimentats s’han d’incloure a la declaració de la renda de la següent manera:

  • Guany patrimonial inferior o igual a 6.000 euros: tributació del 19%
  • Guany patrimonial entre 6.000 i 24.000 euros: tributació del 21%
  • Guany patrimonial de més de 24.000 euros: tributació del 24%

Però, com saber si la venda del meu pis a la Zona Franca de Barcelona m’ha generat un guany patrimonial? Per comprovar si hauràs de pagar, posa en pràctica la fórmula següent:

Guany patrimonial = Valor de venda (valor escripturat – despeses i tributs) – valor d’adquisició (valor escripturat + millores i inversions + despeses i tributs de compra – amortitzacions).

És a dir, hem de restar al valor pel qual estem venent el nostre immoble, el valor pel qual en el seu dia el vam adquirir tenint en compte les despeses generades per cadascuna de les operacions.

Llavors, ens tocarà pagar IRPF o no?

Per saber si farem front al pagament de l’IRPF per la venda del nostre immoble, el primer que hem de saber és el preu de venda que podrem assolir. Per ajudar-te en aquesta tasca, hem posat a la teva disposició el nostre valorador d’habitatges online amb el que podràs saber de manera automàtica el preu de venda que pots aconseguir pel teu habitatge

>> Valora el teu habitatge <<

Plusvàlua Municipal

Un altre dels principals costos que intervenen en la venda d’un habitatge a la Zona Franca de Barcelona és la Plusvàlua Municipal, un impost que depèn de l’Ajuntament de Barcelona.

La Plusvàlua Municipal determina l’increment de valor que ha experimentat el terreny en què s’ubica el nostre immoble durant el temps en què hem estat els seus propietaris.

Fins fa ben poc, la Plusvàlua Municipal era una taxa que sempre sortia a pagar. Encara que l’habitatge hagués perdut valor amb el pas dels anys (cosa molt habitual sobretot en immobles adquirits durant el boom de 2008), l’administració considerava que el terreny en el qual se situava s’havia revaloritzat.

Avui en dia, és possible lliurar-se de pagar la Plusvàlua Municipal si en la nostra transacció immobiliària hem experimentat pèrdues, és a dir, si hem venut per un preu inferior al preu pel què vam comprar en el seu dia.

Altres despeses de la venda

Però amb el pagament de l’IRPF i la liquidació de la Plusvàlua municipal no s’acaben totes les nostres obligacions com a venedors. A més d’aquests impostos, altres despeses a què hauríem de fer front serien l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, el certificat d’eficiència energètica, la nota simple, el pagament de l’IBI i els estatuts de la comunitat, entre d’altres.

En el nostre article Documents que necessites per vendre un pis a la Zona Franca comentem en detall cada una d’aquestes despeses.

Com optimitzar el pagament d’impostos

L’assessorament d’un professional immobiliari esdevé fonamental, no només per a l’optimització del pagament d’impostos sinó també per assegurar-nos que complim en temps i forma amb cada una de les obligacions. D’aquesta manera, evitem recàrrecs i sancions per part de les diferents administracions públiques.

* Recorda que bona part dels impostos a pagar per vendre un pis a la Zona Franca de Barcelona depenen del preu de venda que aconseguim amb el nostre immoble. Calcula el preu del teu habitatge de manera automàtica gràcies al valorador d’immobles online de DUX.