Llei del Frau Fiscal: com afecta a l’habitatge

Publicat el 7 de setembre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Com afecta la nova Llei del Frau Fiscal a la compra d’habitatges? Quins canvis ha introduït en el mercat dels lloguers? I què passa amb les herències d’immobles?

El 10 de juliol de 2021 es publicava en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, una normativa que augmentarà la càrrega fiscal a la que hauran de fer front els contribuents a l’hora de transmetre un habitatge .

A continuació farem un repàs pels canvis principals que planteja aquesta normativa i com afecten de manera directa a l’hora de comprar, vendre o llogar una propietat.

Canvis en la valoració d’immobles

La principal modificació introduïda per la Llei del Frau Fiscal és la introducció del valor de referència del Cadastre per determinar el valor dels habitatges, un preu que s’usa com a base per al càlcul dels següents impostos:

  • Impost de Transmissions Patrimonials
  • Impost de Successions i Donacions
  • Impost sobre el Patrimoni

Aquest és el nou valor que haurà d’aplicar el contribuent a l’hora de comprar, heretar o rebre un habitatge en donació.

Com calcular el valor de referència del Cadastre?

El valor de referència del Cadastre es calcula a partir dels preus de les operacions immobiliàries, una informació facilitada per notaris i registradors. D’aquesta manera, ja no hi haurà necessitat de visitar l’habitatge per comprovar el seu estat, materials emprats, reformes etc. per comprovar el seu valor. Aquesta situació pot resultar una mica injusta ja que com a agents immobiliaris sabem de primera mà com afecten tots aquests factors a l’hora de valorar correctament un immoble.

El valor de referència del Cadastre no pot superar el valor de mercat de l’immoble, però, si un habitatge s’escriptura per un valor superior s’haurà de tributar pel valor més elevat.

Quan entren en vigor els valors de referència del Cadastre?

Els nous valors de referència del Cadastre entraran en vigor el gener de 2022 i s’actualitzaran de manera anual a partir de les dades recopilades fins a l’octubre. Aquesta informació es publicarà al BOE durant els primers 20 dies del mes de desembre.

Si vols vendre un habitatge, és molt important que estiguis al corrent de totes les normatives que afecten la teva transacció així com dels beneficis fiscals als quals podràs optar amb la venda del teu pis. A continuació et facilitem una Guia on podràs accedir a tots els beneficis per a què paguis menys per la venda de la teva propietat.

Exempcions fiscals del venedor

Guia pràctica amb els beneficis fiscals existents a l'hora de vendre habitatge.

Descarregar la Guia

Canvis en llogar un habitatge

El lloguer també es veurà afectat per la nova Llei del Frau Fiscal. La nova normativa pretén acabar amb la reducció del 60% a la qual tenien dret els propietaris encara que no haguessin inclòs en l’autoliquidació tots els ingressos obtinguts del lloguer del seu habitatge. Fins ara, els propietaris tan sols necessitaven declarar l’existència d’un habitatge llogat per accedir a aquesta reducció.

Amb la nova normativa, només es tindran en compte els ingressos inclosos en l’autoliquidació per a la reducció del 60%.

 

* Estar al corrent de tots els canvis normatius que afecten la transmissió d’un habitatge no sempre resulta senzill. Si vols iniciar una transacció immobiliària a Barcelona o Martorell, deixa’t assessorar pels que més coneixen el mercat immobiliari de la zona. Contacta amb DUX BCN i respira tranquil sabent que estàs deixant el teu patrimoni en bones mans.