modelo contrato de arras

Model contracte d’arres a Catalunya: elements que no hi poden faltar

Publicat el 25 de maig de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Descobreix les diferències i particularitats de les arres a Catalunya i descarrega’t un model de contracte per utilitzar-lo en la teva compravenda immobiliària.

El contracte d’arres a Catalunya està regulat pel Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, concretament, per l’article 621-8. A partir del 1 de gener de 2018, tots els contractes d’arres firmats a Catalunya o que tinguin com a objecte la compravenda d’un habitatge en aquesta comunitat, s’hauran de regir conforme al que disposa el Codi Civil Català, deixant de banda el Codi Civil Espanyol tal com venia fent-se fins al moment mencionat.

A DUX BCN, com a agència immobiliària especialitzada en compravendes d’habitatges a Barcelona i al Baix Llobregat, confeccionem els contractes d’arres dels nostres clients d’acord amb allò estipulat pel Codi Civil Català. Podeu fer una ullada al model de contracte d’arres que utilitzem a la nostra immobiliària descarregant-vos el nostre model de contracte en PDF.

Model Contracte d'Arres

Contracte d'Arres per a compravenda immobiliària adaptat a la legislació catalana.

Descarregar el Model


Però, en què es diferencien els contractes d’arres a Catalunya de la resta de contractes signats al nostre país i quins són els elements que no poden faltar quan en redactem un.

Diferències del contracte d’arres a Catalunya

El model de contracte d’arres a Catalunya es diferencia de la resta de documents signats a altres comunitats per dues característiques principals:

1. Accés al Registre de la Propietat: arres penitencials

La primera novetat del contracte d‟arres a Catalunya és la possibilitat que brinda a les arres penitencials d‟accedir al Registre de la Propietat. Per això, cal que es donin aquests tres requisits de manera simultània:

  • El contracte s’ha de fer sobre un bé immoble
  • L’import de les arres ha de ser dipositat davant de Notari
  • El termini per signar la compravenda ha de ser inferior a 6 mesos.

2. La devolució de les arres al comprador per manca de finançament

Amb el Codi Civil Espanyol és possible incloure una clàusula per pactar la devolució de les arres en el cas que el comprador finalment no trobi el finançament necessari per comprar l’habitatge. No obstant això, acceptar-la o no queda a voluntat del venedor, cosa que fa que a la pràctica la majoria dels contractes no incloguin aquesta condició.

El Codi Civil de Catalunya regula expressament aquesta opció a l’article 621-49, indicant que el venedor haurà de tornar l’import íntegre de les arres quan el comprador no obtingui el finançament necessari de la seva entitat bancària. Això és així per tots els contractes sense necessitat que hi aparegui plasmat de manera específica.

Elements del contracte d’arres a Catalunya

Por otro lado, un Modelo de contrato de arras en Cataluña adecuado debería reflejar cada uno de los siguientes elementos:

D’altra banda, un model de contracte d’arres a Catalunya adequat hauria de reflectir cadascun dels següents elements:

  • Dades del venedor i del comprador (nom, cognoms, direcció i DNI).
  • Descripció registral de la finca i número d’inscripció al Registre de la Propietat
  • Número de la referència cadastral
  • Número de la cèdula d’habitabilitat i data de la seva expedició
  • Descripció de les càrregues si n’hi ha
  • Indicar que es tracta d’arres penitencials

*Al Model de contracte d’arres de DUX BCN hi incloem tots aquests elements. Descarrega’l i adapta’l a les teves necessitats de compravenda: termini per a la signatura a la notaria, quantitat lliurada com a senyal, dades de la finca etc.

> Model d’arres [Plantilla de Word] <<

Recorda que DUX BCN és aquí per ajudar-te en tot el procés de compra o venda de la teva propietat des del començament fins al final. Si tens dubtes sobre l’adequació del contracte d’arres a la compravenda de la teva propietat o qualsevol altra qüestió que afecti la teva compravenda, pots posar-te en contacte amb nosaltres. Estarem encantats de poder ajudar-te en un dels moments més importants de la teva vida.