veure article en Español (Espanyol)

Vols saber quin és el valor de la nua propietat del teu habitatge?

Subtítulo

Descarrega la plantilla:

Per què descarregar la Plantilla?

La nua propietat és tenir la titularitat sobre un habitatge sense el dret de gaudir-ne. Per contra, l’usdefruit vitalici implica el dret de gaudiment però sense arribar a ser propietari.

Amb la Plantilla d’Excel de DUX podràs calcular de manera automàtica el valor de la nua propietat i l’usdefruit vitalici del teu habitatge en funció del seu valor de mercat.
Introdueix les dades relatives al teu immoble i obté els teus resultats de manera immediata.