veure article en Español (Espanyol)

Calcula la Plusvàlua Municipal a Barcelona [Plantilla d’Excel]

Quant he de pagar per la Plusvàlua Municipal del meu habitatge?

Descarrega la plantilla:

Per què descarregar la Plantilla?

La Plusvàlua Municipal és un impost de caràcter municipal dependent dels Ajuntaments que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el moment en què es transmeten.

Es tracta d’una taxa que cal abonar en cas que es produeixi un guany patrimonial en les operacions immobiliàries de venda, herència o donació.

Amb la plantilla d’Excel de DUX podràs calcular quant hauràs de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal per vendre el teu habitatge a Barcelona de manera automàtica.