ibi vivienda Barcelona

Quant hauré de pagar per l’IBI del meu habitatge a Barcelona?

Publicat el 7 de juny de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Com calcular l’IBI d’un habitatge a Barcelona i les bonificacions a què poden accedir els contribuents a la ciutat comtal.

Quan comprem un habitatge, moltes vegades ens centrem en les despeses que hem d’assumir en el moment de la transacció i ens oblidem per complet de les que haurem d’abonar un cop haguem adquirit el pis.

Ens estem referint, per exemple, a la quota mensual de la nostra hipoteca, la comunitat de veïns o l’IBI.

En aquest article explicarem com calcular l’IBI d’un habitatge a Barcelona, les bonificacions existents per a aquest impost i altres taxes relacionades amb l’habitatge que haurem de tenir en compte a l’hora de plantejar-nos una compravenda.

Com es calcula l’IBI a Barcelona

Per calcular el que haurem de pagar per l’IBI d’un habitatge a Barcelona el primer que hem de fer és esbrinar quin és el seu valor cadastral. Per a fer-ho, podem consultar la seu electrònica del Cadastre o el nostre últim rebut de l’IBI.

Normalment, els ajuntaments proposen el pagament de l’IBI en 3 o 4 terminis, períodes que no tenen per què ser del mateix import. D’aquesta manera, si consultem l’últim rebut de l’IBI no trobarem l’import total que ens tocarà pagar. El que sí que hi podrem trobar serà el valor cadastral del nostre immoble, una dada molt important que utilitzarem com a base pel nostre càlcul.

Coeficient de l’IBI a Barcelona

Al valor cadastral del nostre habitatge li haurem d’aplicar un coeficient que varia entre el 0,4% i el 1,1%. Segons la normativa de l’ajuntament de Barcelona, els coeficients a aplicar per als habitatges situats a la ciutat comtal es classificarien de la següent manera:

  • Béns immobles urbans: 0,66%
  • Béns immobles rústics: 0,66%
  • Béns immobles de característiques especials: 0,80%

Al portal jurídic del lloc web de l’ajuntament de Barcelona podeu trobar-hi més informació sobre l’IBI a la ciutat comtal.

Bonificacions IBI Barcelona

L’ajuntament de Barcelona també estableix una sèrie de bonificacions per a minorar la quota als grups de població més vulnerables. Les principals bonificacions en l’IBI de Barcelona serien les següents:

  • Noves construccions i obres de rehabilitació integral: bonificació del 90% de la quota íntegra sempre que se sol·liciti abans d’iniciar-se les obres.
  • Habitatges de protecció oficial: bonificació del 50% de la quota íntegra durant els quatre primers anys, del 30% durant el cinquè any i del 10% durant el sisè.
  • Famílies nombroses: el percentatge de bonificació anirà en funció de la següent taula:

Altres impostos en habitatge a Barcelona

A més de l’IBI, impost a què hauràs de fer front un cop t’hagis comprat l’habitatge, hi ha una altra sèrie d’impostos que intervenen en la compravenda d’un pis:

Impostos per vendre un habitatge a Barcelona

Calcular la Plusvàlua a Barcelona

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel


  • IRPF: tributarem en la Declaració de la Renda pel nostra habitatge si el venem per un import superior pel qual al seu dia el vam comprar.

Impostos per comprar un habitatge a Barcelona

  • Impost de Transmissions Patrimonials: aplicable a les compres, en aquest cas, d’habitatges de segona mà.
  • IVA: aplicable a les compres, en aquest cas, d’habitatges d’obra nova.
  • Actes Jurídics Documentats: grava els documents notarials, mercantils i administratius associats a la compravenda d’un habitatge.

Si vols comprar o vendre un habitatge a Barcelona, és molt important que et posis en mans de professionals. A més d’assessorar-te per tal que prenguis la millor decisió immobiliària, també t’ajudaran a calcular tots els costos que hauràs d’assumir amb la transacció. D’aquesta manera, podràs planificar-ho tot i accedir a les bonificacions existents per al teu perfil de contribuent.