ibi vivienda martorell

Quant hauré de pagar per l’IBI del meu habitatge a Martorell?

Publicat el 13 d'abril de 2022

veure article en Español (Espanyol)

T’expliquem com calcular l’IBI d’un habitatge a Martorell perquè sàpigues el que hauràs de pagar per aquest impost al comprar el teu habitatge.

L’IBI és un impost municipal que any rere any es veuen obligats a pagar els propietaris de tot tipus d’immobles (habitatges, garatges, locals…) simplement pel fet de tenir-los. En el moment en què s’adquireix una propietat, el nou propietari haurà d’inscriure el seu habitatge a la Direcció General del Cadastre i pagar de manera anual els rebuts corresponents a l’IBI del seu habitatge.

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és de rang local i suposa una de les principals fonts de finançament dels ajuntaments.

A l’hora de comprar un habitatge a Martorell, el nou propietari haurà de tenir molt present quant haurà de pagar per l’IBI del seu habitatge, ja que, encara que aquest no sigui una despesa directament relacionada amb el moment de compra, sí que serà un despesa que haurà d’assumir de manera anual un cop s’hagi comprat la propietat.

Però, com es calcula l’IBI i com puc saber el que hauré de pagar per aquest concepte per un habitatge a Martorell?

Valor Cadastral de l’habitatge

El primer pas per saber el que haurem de pagar per l’IBI d’un habitatge a Martorell és saber quin és el seu valor cadastral. En el moment de la compravenda, el propietari haurà d’aportar l’últim rebut de l’IBI per demostrar que l’immoble es troba al corrent de pagaments.

Si a més de l’últim rebut el propietari decideix facilitar-nos tots els rebuts de l’IBI pertanyents a l’últim any fiscal (l’IBI és un impost que se sol pagar a terminis), calcular el que haurem de pagar serà tan senzill com sumar l’import de tots aquests rebuts individuals. No obstant, el propietari no sempre guarda tots aquests rebuts ja que com a venedor només té l’obligació de presentar l’últim.

Si és aquest el nostre cas, hem de fixar-nos en el valor cadastral que figura a l’últim rebut de l’IBI. Aquest valor serà la base del nostre càlcul.

Una altra manera d’accedir al valor cadastral del nostre habitatge és consultant-lo a través de la Seu Electrònica del Cadastre.

Coeficient de l’IBI a Martorell

Al valor cadastral del nostre habitatge haurem d’aplicar-hi un coeficient que varia entre el 04% i el 1,1%. Cada ajuntament estableix les seves pròpies taules de coeficients en funció de la naturalesa dels béns.

Per calcular l’IBI d’un habitatge a Martorell hem de seguir la següent taula de coeficients:

 

Bonificacions a l’IBI de Martorell

Per veure reduit l’import a pagar per l’IBI d’un habitatge a Martorell, l’ajuntament estableix una sèrie de bonificacions. Entre les principals bonificacions trobem:

Per facilitar el pagament, l’ajuntament de Martorell també ofereix als seus contribuents la possibilitat de poder sol·licitar un fraccionament o ajornament de l’IBI o de qualsevol altre impost dependent de l’ajuntament: impost de circulació, taxa d’escombraries… A la pàgina web de l’ajuntament de Martorell podeu trobar informació sobre com sol·licitar aquest fraccionament i els requisits que cal complir per a fer-ho.

Altres impostos per habitatge a Martorell

A més de l’IBI, impost que hauràs de pagar de manera anual un cop t’hagis comprat la casa, també hi ha d’altres impostos relacionats amb l’habitatge que hauràs d’assumir a l’hora de realitzar una transacció immobiliària:

Impostos per vendre un habitatge a Martorell

Al nostre article Com calcular les despeses de vendre un pis a Martorell te’ls explicàvem tots en detall, però, aquí et fem un resum:

  • Plusvàlua Municipal: impost que grava l’augment de valor del sòl en el qual se situa el nostre immoble. Per calcular el que hauràs de pagar per la Plusvàlua del teu habitatge pots fer ús de la nostra Plantilla d’Excel.

Calcular la Plusvàlua a Martorell

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel


  • IRPF: tributarem a la Declaració de la Renda pel nostre habitatge si el venem per un import superior al qual en el seu dia vam pagar per comprar-lo.

Impostos per comprar habitatge a Martorell

El comprador, d’altra banda, també haurà de responsabilitzar-se d’una sèrie d’impostos en el moment de l’adquisició:

  • Impost de Transmissions Patrimonials: aplicable a les compres, en aquest cas, d’habitatges de segona mà.
  • IVA: aplicable a les compres, en aquest cas, d’habitatges d’obra nova.
  • Actes jurídics documentats: grava els documents notarials, mercantils i administratius associats a la compravenda d’un habitatge.

*Si vols comprar o vendre un habitatge a Martorell, és millor que et posis en mans de professionals. A més d’ajudar-te a prendre la millor decisió immobiliària, podran ajudar-te a calcular les despeses que hauràs d’assumir per comprar o vendre el teu habitatge i informar-te sobre les possibles rebaixes o bonificacions a les que podràs accedir per no haver de pagar ni un euro de més pel teu pis.