subida precio hipotecas

Quant pujaran les hipoteques amb l’augment de l’Euribor?

Publicat el 25 de maig de 2022

veure article en Español (Espanyol)

T’expliquem com afecta a les hipoteques la pujada de l’Euribor esperada per al 2022 i què poden fer els hipotecats per millorar-ne les condicions.

L’Euribor ha tornat a valors positius. Després de romandre en negatiu des de gener de 2016 a causa de la política de crèdits del Banc Central Europeu (BCE) per apuntalar la recuperació de la zona euro, la tendència d’aquest índex ha canviat a principis d’aquest any, arribant a assolir el mes d’abril passat els primers valors positius (+0,013 de mitjana a l’abril).

Malgrat tot, la contractació d’hipoteques al nostre país continua creixent. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, durant el mes de febrer del 2022 es van registrar a Espanya 36.537 hipoteques, un 14,64% més que durant el mateix període de l’any passat i tan sols un 0,45% menys que en el mateix període de 2020, just el mes previ a l’esclat de la pandèmia.

A més, el 73,8% de les hipoteques signades el febrer d’aquest any van ser hipoteques a tipus fix, una tendència que no fa més que créixer batent rècords mes rere mes.

Quant pujaran les hipoteques?

La pujada de l’Euribor afecta de ple aquells que tinguin contractades hipoteques variables. Per fer-nos una idea del que aquesta pujada podria suposar per a aquest sector de la població, en posem un exemple real.

Imaginem que tenim una hipoteca pendent d’amortitzar de 100.000 euros a 15 anys amb un interès del 1,15% més l’Euribor. En aquest cas, pagaríem uns 20 euros més al mes, cosa que ens suposaria uns 240 euros més a l’any.

I si canvio d’hipoteca variable a fixa?

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, al febrer d’aquest any 15.338 persones van sol·licitar canviar les condicions de la hipoteca i, entre elles, un 27,6% van demanar modificar el tipus d’interès (principalment de variable a fix) experimentant una rebaixa mitjana del 0,8%.

A l’hora de sol·licitar el canvi d’una hipoteca variable a una fixa hi ha tres alternatives possibles:

  • Novació: consisteix a pactar una baixada en el tipus dinterès amb el propi banc.
  • Subrogació: es basa en traslladar la hipoteca a una altra entitat financera.
  • Cancel·lació: es cancel·laria la hipoteca actual per contractar-ne una de nova amb condicions millorades.

Segons Idealista.com, la novació seria l’opció més senzilla, però si el banc no es mostra disposat a pactar unes noves condicions sempre podem subrogar la hipoteca amb una altra entitat financera.

L’opció de cancel·lar la hipoteca actual per contractar-ne una de nova podria ser la ideal si el que necessitem és ampliar el capital del crèdit per, per exemple, fer una reforma. Des de DUX BCN recomanem que si aquesta reforma té com a finalitat la venda de la propietat, la millor opció per millorar la rendibilitat de l’operació és acudir al nostre servei de Reforma i Ven amb DUX. Mitjançant aquest servei, financem la reforma de l’habitatge sense cap tipus d’interès permetent al propietari afrontar-ne el cost només una vegada l’habitatge ja ha estat venut.

D’aquesta manera, el propietari experimentarà una rendibilitat més gran en evitar-se el pagament d’interessos, al mateix temps que obtindrà una revalorització substancial després de la reforma. Per calcular quant podria valer l’habitatge després de la reforma, pots fer ús del nostre calculador de revalorització, un servei mitjançant el qual calculem els diners extra que es poden obtenir amb la venda d’una propietat després de sotmetre-la a una reforma prèvia.

Calcular revalorització després d'una reforma

Descobreix el benefici extra que pots obtenir en vendre casa teva reformant-la abans.

Calcular el Benefici


Quant em costarà canviar d’hipoteca?

Canviar d’una hipoteca de tipus variable a una de tipus fix pot ser una gran alternativa per acabar experimentant un estalvi important en finalitzar el préstec hipotecari, però es tracta d’una operació no exempta de costos.

Habitualment, el cost de sol·licitar una novació o subrogació suposa el 0,15% de l’operació durant els tres primers anys. D’altra banda, la contractació d’un crèdit nou pot suposar el pagament d’un 1% extra del valor de la hipoteca.

Quina mena d’hipoteca em convé més?

El tipus d’hipoteca més convenient dependrà de l’import a finançar i del termini d’amortització. Abans d’optar per un tipus d’hipoteca o un altre, el millor és fer una anàlisi de mercat. A DUX BCN comencem fent un estudi econòmic del futur hipotecat per conèixer la seva capacitat d’estalvi i d’endeutament. Només d’aquesta manera podem establir el pressupost adequat per a la nova propietat, un pressupost en què per descomptat es tindran en compte les despeses de l’operació.

Posteriorment i, un cop l’habitatge ha estat escollit pel comprador, es buscarà la hipoteca més adequada entre les que actualment ofereixen les diferents entitats financeres. La hipoteca més apropiada per a un comprador, pot no ser la ideal per a un altre, per la qual cosa caldrà tenir en compte tots els condicionants.

Si busques un habitatge a Barcelona o al Baix de Llobregat, a DUX BCN ens comprometem a trobar el que necessites i, a més, a fer-ho amb les millors condicions.