<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=723682778512653&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Què cal fer per vendre un pis heretat a l’Eixample?

Com vendre un habitatge heretat? Quines gestions hauré de dur a terme? Quin tipus de documentació i impostos cal liquidar? Et mostrem com vendre, pas a pas, un pis heretat a l'Eixample.

La venda d'un immoble mai és una tasca senzilla, però quan la propietat objecte de la transacció és un habitatge heretat, el procés de venda pot arribar a convertir-se en un autèntic malson: desacords entre els hereus, manca de documentació, documentació contradictòria...

Tot una infinitat de paperassa i gestions que pot fer allargar la venda del nostre pis més del compte (si és que veritablement aquesta venda arriba a produir-se).

Perquè no et perdis en aquesta voràgine de tràmits i formalitats, a continuació et deixem amb cadascuna de les gestions que hauràs de fer per poder procedir amb la venda d'un pis heretat a l'Eixample.

Tramita la teva herència GRATIS

1. Adjudicació i acceptació d'herència

El primer que cal fer per vendre un pis heretat a Eixample és procedir amb l'adjudicació i acceptació de l'herència.

Quan una persona es mor, al contrari del que se sol pensar, tots els seus béns queden sense titularitat en una mena de llimb legal anomenat herència jacent. Per poder posar aquests béns a nom dels nous hereus cal que signin una Escriptura d'acceptació de l'herència per incloure'ls dins el patrimoni dels beneficiaris. Si no, serà impossible procedir amb la seva venda.

L'acceptació de l'herència haurà de dur-se a terme a la notaria i hi han de ser presents tots els hereus o, com a mínim, els seus representants legals.

Aquest tràmit és molt important ja que permet que els béns i drets heretats es reparteixin d'acord amb el testament, al mateix temps que possibilita als beneficiaris poder rebutjar l'herència si així ho desitgen.

2. Pagament d'Impostos

Per poder-nos convertir en propietaris legals d'un pis heretat a l'Eixample i poder-lo vendre, cal liquidar els deutes de l'immoble i haver pagat els impostos corresponents a la transacció.

En aquest cas, estem parlant dels següents impostos:

Impost de Successions

Encara que l'Impost de Successions està regulat per normativa estatal, la gestió d'aquest tribut s'ha cedit a les comunitats autònomes, en aquest cas, a la comunitat catalana.

Els contribuents tindran sis mesos des del moment de la defunció del causant per fer front al pagament de l'Impost de Successions. Tanmateix, és possible demanar una pròrroga de mig any si es fa dins dels cinc primers mesos.

Plusvàlua Municipal

A més de l'Impost de Successions, un altre tribut a què hauràs de fer front per vendre un pis heretat a l'Eixample és la Plusvàlua Municipal.

Es tracta d'un impost dependent de cada ajuntament, en aquest cas, de l'ajuntament de Barcelona, i ha de liquidar-se sempre que es transmeti un immoble d'un propietari a un altre mitjançant compravenda, herència o donació.

L'objectiu de la Plusvàlua Municipal és gravar l'augment de valor dels terrenys on s'ubica l'habitatge.

En el nostre article 'Com calcular la Plusvàlua Municipal a Martorell' texpliquem com calcular la Plusvàlua en aquest municipi. Tot i que el coeficient d'increment i el tipus impositiu poden variar, el procediment per al càlcul sempre és el mateix independentment del municipi en el qual ens trobem.

3. Inscripció al Registre de la Propietat

Un cop hagis saldat els deutes i pagat els impostos pertinents, el següent pas per poder procedir amb la venda d'un pis heretat a l'Eixample és inscriure'l al Registre de la Propietat.

Per fer-ho, hauràs d'acudir al Registre amb el Certificat de defunció que certifiqui la defunció del causant, el Certificat del Registre d'Actes d'última Voluntat que estableixi l'existència o no de testament, i la documentació que acrediti que s'han pagat els impostos corresponents (Impost de Successions i Plusvàlua Municipal).

4. Adequació de l'habitatge

Ara que ja tens tota la documentació al dia, arriba el que a nosaltres ens sembla la part més divertida del procés: adequar l'habitatge per a què surti al mercat.

Normalment, els habitatges heretats a l'Eixample solen ser un xic antiquats, pel que sol ser necessari arreglar alguns desperfectes i canviar certs elements de la posada en escena per fer-los més atractius als possibles compradors.

En el següent vídeo t'expliquem com dur a terme tot això gràcies al Home Staging:

5. Pla de venda

En quines plataformes anunciar el teu pis a l'Eixample? Quina documentació extra necessites demanar per a la transacció? Per quant vendre? Aquestes són només algunes de les preguntes que hauràs de fer-te arribats a aquest punt.

El millor? Comptar amb l'ajuda d'una agència immobiliària especialitzada en la teva zona que elabori un estudi de mercat amb el qual determinar tant el preu de venda adequat com les accions de venda més apropiades per assolir l'èxit.

Però com que sabem que és molt probable que no ens facis cas, aquí et deixem amb un petit ajut: un pla de venda per a un immoble on t'expliquem les accions de venda més efectives i que millor ens estan funcionant a nosaltres a l'hora de vendre un pis.

Pla de màrqueting per un immoble

Suscribete a DUX

Entrades recents