Reformes per augmentar l’eficiència energètica del teu habitatge

Publicat el 24 de març de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Recentment, hi ha hagut un interès creixent per les llars energèticament eficients o d’energia gairebé nul·la. Aquestes cases poden estalviar fins a un 90% d’energia en comparació amb les cases tradicionals.

Solem associar aquests conceptes a habitatges nous, ja siguin apartaments o habitatges unifamiliars, com les famoses Passivhaus. Pot semblar que aquest tipus d’habitatge només està disponible per als que tenen el potencial de construir habitatges unifamiliars o viure en habitatges d’obra nova, construïts sota els estàndards d’eficiència energètica més alts.

Però no és així. Hi ha una possibilitat, poc coneguda, de renovar un apartament de segona mà a la ciutat i transformar-lo en un apartament molt eficient energèticament.

Ja sigui per l’alt preu del gas i l’electricitat al nostre país o per la necessitat de reduir la contaminació ambiental, cal reduir el consum energètic a nivell domèstic i això s’aconsegueix amb els habitatges eficients.

En aquest article us explicarem com reformar un habitatge per a què augmenti la seva eficiència energètica.

Aïllament a tot l’habitatge

El principal requisit per a un habitatge energèticament eficient és que no perdi energia de manera descontrolada. La majoria dels pisos antics (gairebé tots els anteriors al 2006) no tenen cap tipus d’aïllament (o és molt escàs), cosa que significa que perden energia per tot arreu. Per això, una de les claus per transformar un pis antic en un habitatge energèticament eficient és l’aïllament total.

Si els nostres habitatges tinguessin prou espai a l’interior de la façana per insuflar aïllament tèrmic, aquesta podria ser una solució econòmica i eficaç, però no sempre és la ideal (perquè, entre d’altres coses, és difícil garantir la continuïtat de l’aïllament).

Aïllar les parets perimetrals o la façana de casa teva és la part més complicada, però també cal aïllar terres i sostres. A la planta baixa n’hi hauria prou amb una fina capa contínua d’aïllament XPS si tenim una altra capa a sota (si casa nostra té una habitació exterior o sense aire condicionat sota el terra, la solució ha de ser diferent).

Als sostres, el més senzill és aïllar amb panells de llana de roca col·locats sobre falsos sostres, encara que també és possible enganxar aquests panells a la capa superior, creant una capa contínua d’aïllament.

Segellament dels buits

Aïllar consisteix a “posar un abric” a l’habitatge però, si no segellem tots els buits que connecten l’interior i l’exterior de la casa, és com si estiguéssim fent servir aquest abric però amb la cremallera descordada.

Si no segellem els buits que connecten l’interior de la casa amb l’exterior perdrem molta energia a causa de l’aire que entra i surt (moltes vegades aquest flux d’aire no es nota, però existeix). Per tant, cal segellar els buits d’aquest tipus amb materials adequats (guix fi, cinta impermeable, etc.). Ens referim a segellar el perímetre de les finestres, taps encastats a les parets exteriors, sortides d’extractors, campanes extractores, sortides d’aire condicionat, respiradors o conductes de ventilació, etc.

Substitució de les finestres

Per acabar l´aïllament hem d´instal·lar unes bones finestres. Es pot dir que aquest pas és insalvable. Els apartaments més antics poden tenir algunes finestres que no són massa velles, però probablement siguin molt pitjors que les finestres que hi ha avui dia i, per empitjorar les coses, noves o velles, és gairebé segur que estiguin mal ubicades.

La col·locació correcta de la finestra és fonamental per al seu funcionament òptim, s’ha d’alinear amb l’aïllament amb què prèviament haurem folrat o revestit l’habitatge. Així mateix, un cop col·locat sense ponts tèrmics, s’ha de segellar tot el perímetre per dins i per fora amb cinta segelladora o silicona especial per evitar fuites d’aire per tot el perímetre.

Sistemes de climatització

Arribats a aquest punt, hem descrit totes les actuacions necessàries per a què els nostres pisos antics tinguin uns requeriments energètics molt baixos, possiblement gairebé un 90% inferiors als originals. Com dèiem al començament, aconseguir que les necessitats energètiques de la llar siguin molt baixes és la clau principal de qualsevol llar energèticament eficient.

És relativament senzill escalfar un apartament amb totes les reformes que hem esmentat anteriorment ja que no perd temperatura per enlloc (llevat que obrim les finestres). Tot i així, no té sentit equipar una casa energèticament eficient amb un sistema HVAC ineficient.

El problema és que molts apartaments al centre de la ciutat tenen calefacció central. En aquests casos tenim 2 opcions:

  • Seria més eficient desconnectar el sistema de calefacció central de l’edifici i instal·lar el nostre sistema independent d’aire condicionat (refrigeració i calefacció). Com a inconvenient, molt probablement a la factura de la comunitat, haurem de seguir pagant el manteniment de les nostres unitats de calefacció comunitària.
  • Mantenir-se connectat a la calefacció central de l’edifici i instal·lar termòstats de control a tots els radiadors.