Com actualitzar la renda de lloguer d'un pis a Barcelona?

L'actualització de la renda del lloguer als arrendaments d'habitatges és la facultat que té l'arrendador de pujar anualment la quantitat que el llogater paga en concepte de lloguer.