<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=723682778512653&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Contracte d'arres a Barcelona i Martorell en temps de Covid

T'expliquem els canvis que està originant el Covid-19 en els contractes d'arres signats a Barcelona i Martorell: terminis més amplis, clàusula Covid, signatures online, defuncions i herències.

Documents que necessites per vendre un pis a la Zona Franca

5  documents imprescindibles que els propietaris han de demanar sobre la seva propietat per vendre amb èxit un pis a la Zona Franca de Barcelona.