Les zones a l'Eixample més rendibles per comprar per llogar en funció del tipus d'inversió immobiliària que vulguem realitzar.