nuda propiedad o hipoteca inversa

Venda de la Nua Propietat o Hipoteca Inversa: Quina és la millor opció a Barcelona?

Publicat el 26 de setembre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Descobreix les diferències entre la venda de la Nua Propietat a Barcelona i la Hipoteca Inversa i quina alternativa et convé més si vols una compensació econòmica pel teu habitatge.

Espanya és un país de propietaris. S’estima que 9 de cada 10 persones més grans de 65 anys tenen un habitatge en propietat, cosa que eleva a uns 8 milions les persones en edat de jubilació que viuen en règim de propietat.

Tot i aquesta situació, cada vegada són més les persones grans que tenen dificultats per arribar a final de mes, sobretot, en un moment com l’actual en què els preus pugen a un ritme molt superior al que ho fan les pensions.

En aquest context, la hipoteca inversa i la venda de la nua propietat ens semblen figures prou atractives per a aquelles persones més grans de 65 anys interessades en complementar la seva pensió amb algun tipus d’extra.

Tanmateix, quins avantatges tenen aquestes figures respecte d’una venda convencional i quines diferències hi ha entre elles? A continuació us explicarem en què consisteixen la hipoteca inversa i la venda de la nua propietat i quina figura és més interessant en una ciutat com Barcelona en funció de les necessitats de cada client.

Hipoteca inversa

La hipoteca inversa és un tipus de préstec hipotecari mitjançant el qual l’entitat financera concedeix al client una quantitat econòmica determinada a canvi que aquest utilitzi el seu habitatge com a aval.

La quantitat econòmica percebuda de l’entitat financera pot rebre’s en un import únic o en mensualitats i dependrà del valor de mercat de l’habitatge i de l’edat del client: Com més elevat sigui el valor de l’habitatge i més alta l’edat del client, més gran serà també la quantitat a rebre.

Igual que passa amb qualsevol tipus de préstec, en una hipoteca inversa els interessos es van acumulant amb les quantitats rebudes. Això generarà un deute que s’haurà de pagar, o bé quan el client mori, o bé de manera anticipada quan el client ho decideixi.

Els hereus del client tindran un termini de 12 mesos per tornar a l’entitat financera els diners prestats més els interessos generats. D’aquesta manera, els hereus podran triar entre tres opcions:

  • Saldar el deute amb el banc per quedar-se amb l’habitatge.
  • Vendre la casa per saldar el deute.
  • Lliurar l’habitatge al banc.

A hores d’ara, les entitats financeres no estan interessades en rebre més immobles (ja van fer-se amb una bona cartera durant la crisi del totxo). Aquest és un dels motius pels quals amb prou feines comercialitzen aquest tipus de producte.

Avantatges de la Hipoteca Inversa

Com a principal avantatge d’aquest tipus de préstec, que suposa també la diferència principal entre una hipoteca inversa i la venda d’una nua propietat, hi ha el fet que amb una hipoteca inversa l’habitatge continuaria sent propietat del client. Per aquest mateix motiu, estaria en el seu dret de llogar-lo sense inconvenient si així ho desitja.

A més, les quantitats rebudes mitjançant una hipoteca inversa no tenen consideració de renda, per la qual cosa no tributarien a hisenda.

Inconvenients de la Hipoteca inversa

Un dels inconvenients que presenta la hipoteca inversa és que genera interessos per les quantitats rebudes, cosa que acaba elevant la quantitat prestada i que s’haurà de tornar quan el client mori o decideixi cancel·lar-la. En cas de mort, els hereus tindran un termini de 12 mesos per tornar la quantitat prestada més els interessos generats, cosa que pot suposar un problema si no poden fer front al deute.

A més, una hipoteca inversa porta associades una sèrie de despeses (obertura, gestoria i notaria), tot i que les despeses notarials i registrals tenen un cost més baix que en el cas d’un préstec personal. A més a més, està exempta del pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.

Per acabar, hauríem d’esmentar que un altre dels inconvenients de les hipoteques inverses és que el valor total del que s’ha rebut per l’habitatge mai no será igual al valor de mercat real de l’habitatge (sempre serà força menys).

Venda de la Nua Propietat

La venda de la nua propietat permet vendre la propietat de l’habitatge mantenint el dret a continuar gaudint-ne,és a dir, mantenint-ne l’usdefruit. Les persones que decideixen vendre la nua propietat aconsegueixen assegurar-se l’ús i el gaudi del seu habitatge alhora que en reben una compensació econòmica que els permet gaudir d’una vida econòmicament més desfogada fins al final dels seus dies.

Les persones que opten per la venda de la nua propietat solen ser persones d’entre 75 i 80 anys, amb necessitats econòmiques i sense hereus, encara que cada cop es dóna més en persones amb hereus.

Avantatges de la venda de la Nua Propietat

Igual que passa amb una hipoteca inversa, mitjançant la venda de la nua propietat l’usufructuari podria llogar l’habitatge sense cap problema a un tercer, ja que és una de les possibilitats que es contemplen en els drets de l’usdefruit.

Les despeses que s’estalviaria l’usufructuari són un altre dels punts forts de la venda de la nua propietat respecte de la hipoteca inversa. D’aquesta manera, després de vendre la nua propietat d’un habitatge, l’usufructuari només hauria de fer front als consums habituals de l’habitatge i a l’IBI. El comprador, per part seva, seria qui es responsabilitzaria de les despeses extraordinàries que pogués tenir l’habitatge i de les despeses de la comunitat.

Al nostre article ‘Venda de la Nua Propietat a Barcelona: Com es reparteixen les despeses’ us expliquem més a fons com es reparteixen les despeses entre nu propietari i usufructuari en una operació d’aquest tipus.

D’altra banda, les persones més grans de 65 anys estan exemptes de pagar l’Increment Patrimonial a la Declaració de la Renda, això seria un altre avantatge important.

Inconvenients de la venda de la Nua Propietat

Els principals inconvenients de la venda de la Nua Propietat són la pèrdua patrimonial i la menor quantitat econòmica que es rebria per l’habitatge respecte del preu de mercat. Si tens un habitatge a Barcelona i vols saber quant podràs rebre a l’hora de vendre la nua propietat, pots fer ús de la nostra Plantilla d’Excel.

Calcular Nua Propietat

Plantilla d'Excel per calcular la Nua Propietat i l'Usdefruit Vitalici del teu habitatge de manera automàtica.

Descarregar l'Excel

Quina opció em convé més?

Tot dependrà del valor de mercat del teu habitatge, la teva edat i les teves necessitats econòmiques com a actual propietari. Tingues en compte que mitjançant la contractació d’una hipoteca inversa sempre hauràs de fer front (o ho hauran de fer els teus hereus) a uns interessos que no existeixen en el cas d’optar per la venda de la nua propietat. Tanmateix, tant en una com en l’altra opció, els beneficis obtinguts són menors que si optes per una venda convencional.

Si no tens clar quina opció et convé més o tens dubtes sobre com funciona cadascuna de les alternatives, pots contactar amb DUX BCN. Estarem encantats d’analitzar el teu cas i assessorar-te sobre quina opció et pot resultar més interessant.