gastos venta nuda propiedad

Venda de nua propietat a Barcelona: Com es reparteixen les despeses?

Publicat el 8 de juny de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Així es reparteixen les despeses entre l’usufructuari i el nu propietari per la venda de la nua propietat d’un habitatge a Barcelona.

Durant els darrers anys al nostre país s’han dut a terme poc més de mil compravendes de nua propietat segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Aquest tipus d’operacions permet a la gent gran obtenir liquiditat pel seu habitatge mantenint-ne l’usdefruit, és a dir, conservant el seu dret a habitar-hi mentre siguin vius. La persona venedora rep uns importants ingressos per la venda de la nua propietat del seu habitatge, uns diners extres que funcionen molt bé com a complement de la jubilació, cosa que li permet millorar la seva qualitat de vida.

La part compradora, d’altra banda, encara que no podrà disposar de l’habitatge de manera immediata, adquireix una propietat per un preu entre un 20% i un 60% menor del seu valor de mercat, una oportunitat molt interessant sobretot per a aquells que estan pensant en invertir.

No obstant, la compravenda d’una nua propietat no és una operació que surt de franc a cap de les parts. Se li associen una sèrie de despeses i impostos que veurem a continuació:

Despeses per la venda de la nua propietat

A continuació ens centrarem en les despeses i els impostos generats per la venda d’una nua propietat a Barcelona, segment que coneixem a la perfecció gràcies a la nostra experiència gestionant compravendes d’aquest tipus en aquesta ubicació.

Despeses de la compravenda

Totes les despeses de la compravenda de la nua propietat seran assumides pel comprador excepte la Plusvàlua Municipal, impost que serà abonat per la part venedora.

A Barcelona, el tipus impositiu de la Plusvàlua Municipal és el 30%. Pots calcular de manera automàtica la quantitat que hauràs de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal descarregant-te aquesta Plantilla d’Excel.

Calcular la Plusvàlua a Barcelona

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel


No obstant, cal recordar que les persones més grans de 65 anys que venguin el seu habitatge habitual i hi portin vivint més de 3 anys de manera continuada, estaran exempts de pagar aquest tribut.

IRPF

Igual que en qualsevol venda d’un immoble, la venda de la nua propietat a Barcelona haurà de tributar pel guany patrimonial obtingut. Al nostre article Com calcular l’IRPF per la venda d’un habitatge a Barcelona t’expliquem com calcular la quantitat que et tocarà pagar en aquest concepte.

L’única diferència entre aquest tipus d’operació i la venda d’un habitatge en ple domini és que el venedor no haurà de tributar pel 100% del valor de l’habitatge, sinó que ho haurà de fer únicament pel valor corresponent a la nua propietat .

fórmula cálculo nuda propiedad

 

Despeses de manteniment

Les despeses de manteniment de l’habitatge seran assumides per la persona que mantingui l’usdefruit, és a dir, pel venedor de la nua propietat. Aquest serà qui hagi de fer front a les despeses del dia a dia relatives a la quota de la comunitat, subministraments daigua i llum etc. Per part seva, el comprador haurà de responsabilitzar-se de les derrames extraordinàries que s’aprovin després de la compra.

Assegurança de la llar

Comprador i venedor s’hauran de fer càrrec cadascun de la seva part de la quota de l’assegurança de la llar:

  • Usufructuari: assumirà la part de l’assegurança corresponent al contingut.
  • Nu propietari: assumirà la part de l’assegurança corresponent al continent.

IBI

Encara que durant la compravenda es podrà acordar un altre procediment, la llei diu que l’impost de béns immobles ha de ser pagat per qui es quedi amb l’usdefruit de l’habitatge.

L’IBI és un impost anual que a Barcelona se situa prop del 0,66% sobre el valor cadastral per a béns immobles urbans. Al nostre post Quant hauré de pagar per l’IBI del meu habitatge a Barcelona t’expliquem com funciona aquest impost a la ciutat comtal.

*T’estàs plantejant vendre la nua propietat del teu habitatge a Barcelona? Coneixes algú que pugui estar interessat en aquest tràmit? Descarrega’t la calculadora de nua propietat i calcula de manera automàtica el valor de la nua propietat i l’usdefruit vitalici d’un habitatge en funció del seu valor de mercat per saber quant en podràs obtenir.

>> Calcular Nua Propietat [Plantilla d’Excel] <<

Recorda que a DUX BCN tenim experiència en la gestió d’aquest tipus de transaccions tan inusuals, per tant, si estas valorant aquesta opció, no dubtis en contactar amb nosaltres per a què et facilitem la informació que necessites.