vender nuda propiedad Barcelona

Vendre la nua propietat d’un habitatge a Barcelona

Publicat el 6 de maig de 2021

veure article en Español (Espanyol)

T’expliquem el que significa vendre la nua propietat d’un habitatge a Barcelona i et facilitem una plantilla d’Excel per a què puguis calcular el valor de la nua propietat del teu habitatge a l’instant.

Encara que per a algunes persones pugui semblar un terme una mica desconegut, la veritat és que la venda de la nua propietat d’un habitatge és quelcom cada vegada més comú sobretot en grans nuclis urbans com Barcelona.

Però, què és la nua propietat i quins avantatges té vendre la nua propietat d’un habitatge a Barcelona? A l’article d’avui aprofundirem en aquest terme a causa de l’augment de consultes que estem rebent dia rere dia a la nostra immobiliària sobre aquest controvertit concepte.

Abans d’explicar què vol dir vendre la nua propietat d’un immoble, passarem a detallar tres conceptes que considerem clau per a comprendre la fórmula: ple domini, usdefruit i nua propietat.

A més, per a què puguis calcular el valor tant de la nua propietat com de l’usdefruit vitalici del teu habitatge, a DUX hem preparat una Plantilla d’Excel amb la qual podràs calcular el valor de tots dos drets de manera automàtica.

Calcular Nua Propietat

Plantilla d'Excel per calcular la Nua Propietat i l'Usdefruit Vitalici del teu habitatge de manera automàtica.

Descarregar l'Excel


Ple domini

Quan comprem o venem una propietat, el més habitual és fer-ho en ple domini, venent tant l’usdefruit com la nua propietat al mateix temps.

La nua propietat fa referència a la titularitat completa del bé, és a dir, la persona que adquireix un habitatge en ple domini té reservat tant el dret de possessió com el dret de gaudi de la mateixa.

Usdefruit

L’usdefruit d’un habitatge fa referència al dret real d’ ús i gaudi d’una persona (l’usufructuari) sobre un bé determinat. És a dir, l’usufructuari té dret a viure a l’habitatge però sense posseir-ne la propietat.

Una de les situacions més comuns es dóna quan en un matrimoni mor un dels cònjuges deixant l’habitatge familiar com a herència als seus fills (en nua propietat) però conservant el dret d’ús i gaudi del cònjuge que encara roman viu fins que mori.

Nua propietat

La nua propietat d’un habitatge fa referència al dret d’una persona (el nu propietari) a ser propietari d’un bé determinat però sense poder gaudir del seu ús fins que l’usufructuari mori.

Seguint amb l’exemple anterior, els nus propietaris serien els fills del cònjuge mort, els quals són propietaris de l’habitatge que acaben d’heretar. El cònjuge que encara viu, per contra, seria l’usufructuari, és a dir, la persona que gaudirà de l’habitatge fins al dia de la seva mort.

Vendre la nua propietat

Cada vegada són més comunes les operacions de venda de nua propietat a Barcelona en què el venedor es reserva l’usdefruit de l’immoble. Les persones que opten per aquest tipus de transacció solen ser persones d’avançada edat sense hereus directes.

Aquestes persones aconsegueixen assegurar l’ús i gaudi del seu habitatge i al mateix temps reben una compensació econòmica per la venda de la seva nua propietat, una quantitat que els permet gaudir d’una vida econòmica més tranquil.la fins al final dels seus dies.

* Estàs valorant de vendre la nua propietat del teu habitatge a Barcelona però no saps quants diners podràs aconseguir-ne? A DUX hem preparat una Plantilla d’Excel amb la qual calcular la nua propietat del teu habitatge a l’instant.

>> Calcular Nua Propietat [Plantilla d’Excel] <<

Descarrega’t la nostra Plantilla d’Excel i sol·licita assessorament al nostre equip de professionals per tal que puguem guiar-te en aquest procés tan desconegut encara a dia d’avui per bona part de la població.